ŽUPNO PASTORALNO VIJEĆE:

Župno pastoralno vijeće (nadalje: ŽPV) je savjetodavno tijelo sastavljeno od predstavnika vjernika-laika i osoba koje u župi imaju udjela u pastoralnoj službi. Njegova je zadaća: pružanje pomoći župniku u promicanju i ostvarivanju pastoralnog djelovanja.

Članovi ŽPV su župnik, aktivni svećenici u župi, osobe zadužene pastoralom u župi, predstavnik redovničkih zajednica te župe i predstavnici vjernika-laika. Članovi Vijeća, kao župnikovi savjetnici i aktivni suradnici, mogu biti samo praktični vjernici. Njihov broj ovisi o veličini i karakteru župe, od najmanje sedam do najviše trideset članova, uključujući one koji su to po službi (aktivni svećenici, časne sestre, katehisti).

Polovicu članova izabiru ili predlažu sami župljani na način koji je za pojedinu župu najprikladniji, a manji dio članova Vijeća može imenovati župnik. Sve izabrane i imenovane kandidate župnik predlaže biskupskom ordinariju na odobrenje. Vijeće se konstituira odobrenjem Ordinarija. Mandat traje 5 godina. Predsjednik Vijeća je župnik koji saziva sjednice Vijeća, određuje dnevni red i predsjeda im, a u slučaju spriječenosti sjednicu može voditi i jedan od članova Vijeća kojem to župnik povjeri. Sjednice Vijeća se održavaju najmanje dva puta godišnje, odnosno po potrebi i češće.

ŽPV razmatra sva pitanja koja su povezana s vjerskim životom i pastoralnim djelovanjem župe, pripravlja djelatne prijedloge i zaključke te se brine za njihovo provođenje. Vlastite zadaće Župnog pastoralnog vijeća su one koje se odnose na život župnog zajedništva, te poslanje u naviještanju, bogoslužju i služenju,  glavne zadaće su.:

  • proučavanje stvarnih prilika u župi te prilagođavanje nadbiskupskih pastoralnih planova svojim prilikama
  • planiranje, pripremanje i provjeravanje pastoralnog djelovanja u župi i u međužupskom pastoralu
  • težnja zajedničkom pastoralu po planu Biskupije
  • poticanje, u duhu jedinstva i zajedništva, različitosti karizmi i službi
  • podudaranje molitve i djela za rast duhovnih zvanja

ŽPV je potrebno da bi župna zajednica mogla vršiti svoje pastoralne zadatke. ŽPV ima dvostruko značenje: s jedne strane očituje crkveno zajedništvo svekolike župe čije dijelove i sastavnice predstavlja, a s druge strane postaje sredstvo zajedničkog odlučivanja u kojem posebna predsjednička služba župnika i odgovornost svih vjernika laika trebaju doći do zajedničke suglasnosti. Stoga je ŽPV stvarni subjekt zajedništva, iako je uvijek potrebno imati na pameti različite kanonske ovlasti župnika i ostalih vjernika.

(iz Pravilnika Župnog pastoralnog vijeća)

ŽPV župe Kravarsko sastavljeno je od 21 člana, a njihov mandat je potvrđen 20. studenog, 2019. godine. Članovi ŽPV su razvrstani u odbore:

Odbor za pastoral evangelizacije: Nedeljko Sovina, Marina Draženović, Marija Đurašin, Branimir Sremić, Marija Matković, Stjepan Vranešić i Damir Sovina;

Odbor za pastoral liturgije: Mladenka Tkalec, Danijel Petrac, Sanja Milković, Mara Tonković, Ivan Zlodi, Božidar Ceković i Valentina Pukšić;

Odbor za pastoral karitativne djelatnosti: Ivana Hećimović, Josip Tačković, Mario Turković, Zvonko Čunović, Nada Đurašin, Ivica Kompes i Marica Bačurin.