Župno ekonomsko vijeće (ŽEV) je prema kan. 537 zakonika kanonskog prava ustanovljeno od župnika kao tijelo sudjelovanja vjernika u upravljanju župnim ekonomskim dobrima.

ŽEV ima sljedeće zadatke:

  • pomaže župniku u pripremi redovitog i izvanrednog župnog predračuna,
  • naznačuje predvidive izdatke za razne djelatnosti i način njihova pokrića,
  • pre­gledava i odobrava na kraju svakog pothvata blagajničke knjige, odnosno dokumentaciju kao i završni račun,
  • daje mišljenje o izvanred­nim pothvatima župe, koje treba biti dostavlje­no biskupijskom ordinariju u molbi za odobrenje navedenog pothvata
  •  brine se o čuvanju isprava i dokaznica na kojima se teme­lji pravo župe na dobra.

ŽEV je sastavljeno od župnika te od tri do pet vjernika laika, koje imenuje župnik nakon što sasluša mišljenje Župnog pastoralnog vijeća. Članovi ŽEV-a trebaju biti moralno čestite osobe, aktivno uključene u župni život, sposobne procijeniti ekonomska pitanja u crkvenom duhu i po mogućnosti stručnjaci u pitanjima gospodarstva i prava. Njihovo imenovanje treba biti potvrđeno od biskupijskog ordinarija. Mandat ŽEV-a traje tri godine, a njihov mandat može biti obnovljen.

(iz Pravilnikia Župnog ekonomskog vijeća)

ŽEV župe Kravarsko sastoji se od pet članova čiji mandat je potvrđen 20. studenog, 2019. Godine. Članovi ŽEV-a su: Ivan Čačić, Josip Jerleković, Josip Rak, Josip Zagorac i Vlatka Zgurić Dobrenić.