PRVOPRIČESNICI

„ U obitelji vjera prati sva životna doba, počevši od djetinjstva: djeca se uče uzdati u ljubav svojih roditelja. Zbog toga je toliko važno da roditelji u obitelji njeguju zajedničke izraze vjere, da prate djecu u njihovom rastu u vjeri. Osobito mladi, koji prolaze kroz životno doba koje je tako složeno, bogato i važno za vjeru, moraju osjetiti blizinu, potporu i pozornost obitelji i crkvene zajednice na njihovu putu vjere.“ (iz enciklike pape Franje, Svjetlo vjere, br. 53.)

Djeca i mladi zajedno sa svojim roditeljima pripremaju se za sakramente inicijacije koji su u katoličkoj Crkvi razdijeljeni na sakrament krsta, sakrament Euharistije i sakrament svete Potvrde. Nakon krštenja prvi sakrament za koji se djeca pripremaju jest prva sveta Pričest. Osim kroz školski vjeronauk, važna je i župna priprava, kateheza, za taj tako dragocjen sakrament koji je izvor kršćanskog života.

  • Euharistija, zajedno s krštenjem i potvrdom, zauzima središnje mjesto u „kršćanskoj inicijaciji“ i predstavlja izvor samoga života Crkve. Iz toga sakramenta ljubavi, naime, proizlazi svaki autentičan hod vjere, zajedništva i svjedočenja.
  • Euharistija predstavlja vrhunac Božjega djela spasenja: Gospodin Isus, pretvarajući se u razlomljeni kruh za nas, izljeva na nas sve svoje milosrđe i svoju ljubav tako da obnavlja naše srce, naš život i naš odnos s njim i braćom. Zbog toga se obično kada se pristupa tome sakramentu kaže da se „prima pričest“, „pričešćuje“; što značio imati udio ili zajedništvo sa Isusom Kristom. Zato je važno da se djeca dobro priprave za prvu pričest i da je sva djeca prime jer je to prvi korak te snažne pripadnosti Isusu Kristu, nakon krštenja.

Djeca koja se pripremaju za taj sakrament zovu se prvopričesnici i obično svetu pričest primaju u trećem razredu osnovne škole.

Važno je istaknuti, da se djeca pripremaju i za sakrament pomirenja (ispovijedi), koji je isto toliko važan i bitan u kršćanskom životu, možemo reći zajedno sa Euharistijom bio je prvi dar Uskrslog Krista.

U našoj župi prvopričesnici svoju katehezu imaju kroz školsku godinu, a podijeljeni su u dvije grupe. Kateheze se odvijaju prema već dogovorenom terminu u V. Buni i u Kravarskom. Kateheze vode vjeroučiteljice Sanja Milković i Antonija Kušanić.

Broj prvopričesnika varira od godine do godine. Prošle godine prvu svetu pričest primilo je 37 prvopričesnika. Ove godine njih 31 se priprema za prvu svetu Pričest.

Dosadašnj članci: