Nauk Crkve nam govori da „svi vjernici moraju prema svojem položaju, posvetiti svoje snage provođenju sveta života te promicanju rasta Crkve i njezina stalna posvećivanja“. (Kan. 210.) Također „vjernici su obvezni pomagati Crkvi u njezinim potrebama da bi imala što je potrebno za bogoštovlje, za djela apostolata i dobrotvornost i za dolično uzdržavanje službenika“. (Kan. 222.)

Zahvalni smo na svakom Vašem daru koji ste ovih godina darovali za Crkvu, odnosno za župnu zajednicu. Sav darovani novac je do sada bio namijenjen za održavanje postojećih crkvenih i sakralnih objekata, uključujući župnu kuću te za određene nagrade kako za svećenika tako i za pojedine osobe koje obavljaju svakodnevnu službu u župi.

Prošle godine (2019), započeli smo sa uređenjem vanjskog okoliša oko župne kuće, renovirana su prilazna stubišta kod župne crkve. U župnoj kući uređena je nova kotlovnica i puštena u rad peć na pelet. U sve te radove bilo je potrošeno 180 000,00 kuna. Većina financijskih sredstava za te radove je prilog vas župljana za što vam od srca zahvaljujem.

U ovoj 2020 godini u tijeku je izrada i postavljanje dio nove ograde oko župne crkve te nastaviti sa daljnjim uređenjem okoliša oko župne kuće. Poznato vam je da mi kao župna zajednica dužni smo održavati postojeće sakralne objekte i njihov okoliš. Stoga Vas ovim putem pozivam da se aktivnije uključite u te aktivnosti svoji angažmanom i materijalnom pomoću koliko tko može.

„ A mnoštvo vjernika bilo je jedno srce i jedna duša. Nijedan nije govorio za svoje imanje da je njegovo, nego im je sve bilo zajedničko.“ – Dj 4,32

Svoje novčane donacije možete uplatiti i na račun župe Uzvišenja Svetoga Križa Kravarsko s naznakom DAR ZA CRKVU.     

PBZ IBAN : HR 4523400091110537384