Biblijsko-liturgijska zajednica

Župa Uzvišenja sv. Križa Kravarsko okuplja čitače župe i druge zainteresirane u Biblijsko-liturgijskoj zajednici.  Susreti zajednice su utorkom navečer u župnom pastoralnom centru.
Susret zajednice ima ustaljen tijek:
– započinje molitvom Duhu svetome (molitvom za Sinodu) i molitvom Večernje časoslova
– slijede čitanja naredne nedjelje i tumačenje povijesnog konteksta tekstova i njihovog značenja za čovjeka današnjice
– nastavlja se kratkom meditacijom evanđelja nakon koje svaki od prisutnih iznosi svoj osobni doživljaj pročitanog
– završava iznošenjem osobnih molitava i skupne molitve prisutnih, blagoslovom i otpustom
Uključivanje u Biblijsko-liturgijsku zajednicu prilika je za bolje upoznavanje tijeka liturgijskog slavlja i dublje razumijevanje Službe riječi i njezine uloge u liturgijskom slavlju svete mise.

Molitvena zajednica Sveti Križ

Zajednica je bila aktivna u našoj župi od 2013.godine do 2020. godine kao zajednica Duha Svetoga. Osnovana je na inicijativu tadašnjeg župnika včl. Ivana Kljunića i župljana koji su bili aktivni u drugim zajednicama Obnove u Duhu Svetom. Potaknuta je djelovanjem sile i snage Duha svetog u svakom pojedinom članu. Broj članova je varirao od preko dvadeset do desetak. Susreti su se održavali u župnoj kući, a potom u uređenom Pastoralnom centru Stjepan Povoljnjak četvrtkom u 20 h. Duhovnu pratnju zajednice preuzeo je včl.Siniša Blatarić koji je sudjelovao na susretima kad god su mu to dužnosti dozvoljavale.

Zašto zajednica? Vodeći se Isusovim riječima u Mt 18, 19-20 “Nadalje vam kažem: Ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zamole što mu drago, moj nebeski Otac će im dati.” “Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime ondje sam ja među njima.” Vjerujemo da u zajedništvu ostvarujemo puninu obećanja. U duhu nove evangelizacije zajednica prvenstveno moli. Što je molitva?Molitva je prema KKC, uzdizanje uma i srca k Bogu ili traženje dobrih stvari od Boga. Molitva je ključ koji otvara vrata Božje moći. U Mt 7, 8-11, Isus kaže: “Doista, tko god ište, prima; i to traži nalazi; i onomu koji kuca otvoriti će se.” “I zazovi me u dan tjeskobe; oslobodit ću te, a ti ćeš me slaviti.” (Ps 50, 15) Na svakom susretu slavio se Gospodin, ŽIVI ISUS, na način da se zazove Duh Sveti koji u nastavku vodi susret bilo u zagovornoj (zastupničkoj) ili slavljeničkoj (zahvalnoj) molitvi. Čitalo se i razmatralo Evanđelje nedjelje koja slijedi. Kroz molitvu krunice Božanskog Milosrđa prikazivale su se osobne nakane i nakane onih ljudi koji su tražili molitvu. Po završetku susreta bila je mogućnost molitve za ozdravljenje i oslobođenje. Zajednica je surađivala s ostalim zajednicama u župi; Marijinom legijom (molitveni članovi); na pomoći Caritasu (raznošenje paketa i pružanje duhovne pomoći korisnicima); zajednicom mladih (duhovni pratitelji). Bila je aktivno uključena u pastoral gdje su njeni članovi bili u evangelizacijskim i liturgijskim grupama. U suradnji sa župnikom sudjelovala je u organizaciji proslava svetkovina u župi, duhovnih obnova, hodočašća i u jednogodišnjim susretima molitvenih zajednica, udruga i pokreta u našoj Sisačkoj biskupiji. Prestala je s djelovanjem, a dio članova ostao je u radu Caritasa, Marijine legije i Biblijsko-liturgijske zajednice.