Kalendarom su prikazani isključivo slobodni termini koje je moguće odabrati.

Odabirom slobodnog datuma omogućena Vam je rezervacija slobodnih misnih nakana.

Rezervacija se potvrđuje uplatom iznosa od 50kn na račun ZABA: HR5323600003219752523 s opisom plaćanja: “Misna nakanaunesite odabrani datum misne nakane“.

Uplata se očekuje u roku od 60min od rezervacije, u slučaju da ista nije vidljiva rezervacija se otkazuje.

Misne nakane mogu biti:

  1. Nakana za zdravlje – “Vaš opisni tekst”
  2. Nakana za zahvalu – “Vaš opisni tekst”
  3. Nakana za pokojnike – “Ime pokojnika + Vaš opisni tekst “
  4. Opća nakana – “Vaš opisni tekst”