U trokutu između Zagreba, Karlovca i Siska nalaze se Vukomeričke Gorice omeđene dvjema rijekama Savom i Kupom. U najvišem dijelu brdovitog kraja smjestila se Župa Uzvišenja Svetog Križa Kravarsko

. U samom centru Kravarskog, okruženim  šumama, vinogradima , njivama i livadama, uzdiže se crkva Uzvišenja Svetog Križa. Kroz povijest više puta je bila rušena ,popravljana građena i preuređivana tako da današnji izgled ne pripada niti jednom stilu.

                 Ostaci originalnoga gotičkoga stila upućuju na vrijeme nastanka crkve u 13. Ili 14. Stoljeće. Velika oštećenja dogodila su se tokom II svjetskog za vrijeme bombardiranja Kravarskog . Nakon rata crkva je obnovljena i dobiva današnji izgled.

                 Točan podatak osnivanje Župe Kravarsko ne može se točno utvrditi. S toga se mora  razmatrati u širem kontekstu organiziranja vjerskog života  u području između rijeka Save i Kupe. Sa sigurnošću je utvrđeno da je na tom području već u 4 i 5 st. u vrijeme rimske AUDAUTONIJE (današnje Šćitarjevo ) postojala kršćanska vjera , a po tome i kršćanska zajednica

                Značajna organizacija crkvenog života na ovom području događa se za vrijeme franačke okupacije u 9. Stoljeću. To se može zaključiti po nazivima crkava ovog područja. Najviše ih je posvećeno sv. Martinu biskupu. Franačka vojna vlast širila je štovanje svoga sveca Martina kome je biskupsko sijelo bilo u  Toursu  gdje mu je i grob. Martin je bio časnik u rimskoj vojsci i posebni zaštitnik vojničkog staleža. Zato se i smatra zaštitnikom vojnika

              Kako je franačka vlast na okupiranim područjima vodila i uređivala vjersko-crkvene poslove moguće je da  između ostalih župa ovog područja  i Župa Svetog Križa u Kravarskom vuče korijene iz tog doba.

          Druge povijesne činjenice govore da bi raspored naslova crkava na širem području audautonijske zajednice mogao biti plod djelovanja reda Ivanovaca na ovom području u srednjem vijeku. Zna se da su u 13. I 14. Stoljeću djelovali na području Save i Kupe. Moguće  je da je izbor naslovnika crkava tog područja vezan uz njihovo djelovanje.

           Prvi pisani spomen Župe Svetog Križa nalazimo u popisu župa Zagrebačke biskupije iz 1334. Godine.

            U registru koji datira iz 1501.godine  u Kravarsko se smještaju dvije župe Sv. Križa i Sv. Katarine koje su vjerojatno bile spojene u jednu. U istom registru  stoji: „ Martin, župnik Sv. Križa, 5 kapelana.“ Iz toga se može zaključiti  da je ta župa morala biti prostrana. Kako se ni u jednom registru ne nalazi Župa Pokupsko , vjerojatno je da je Župi Kravarsko bilo podložno sve do rijeke Kupe , jer je imala pet kapelana.

Popis naselja Župe S. Križa kravarsko u 14. i 17. Stoljeću

-Kravarsko  –  crkva Sv. Križa i drvena kapela Sv. Antuna 

                                                      Padovanskog na groblju.      

-Podvornica  –  kapela Sv. Vida       

-Cerje   –  kapela Sv. Josipa

-Šiljakovina  –  kapela Sv. Ladislava

– Gornji Hruševec  –  kapela Sv. Jurja

-Roženica  –  kapela Sv. Tri  Kralja    

-Hotnja  –  kapela Sv. Duha

-Fatinec  –  kapela Sv. Mihaela Arkanđela

-Petkov Dol  -kapela Presvetog Trojstva

-Cerje  –  kapela Presvetog Tijela Kristova

-Donji Hruševec  –  kapela Sv. Ivana Krstitelja

-Ravni

-Modruša

-Pustike

-Gornji Vukojevec

-Donji Vukojevec

-Ogulinci

-Huhori

-Barbarići

-Velika Buna

-Mala Buna

 Ključićko Brdo

-Kozjača

-Čakanci

-Novo Brdo

-Gladovci

-Srebrenik

-Strezojevo

-Opatija

-Kamenjakovo Brdo

-Žitkovčica

Današnja Župa Kravarsko proteže se na ova  naselja

-Kravarsko

-Barbarići

-Opatija Gornja

-Podvornica

-Pustike

-Strezojevo

-Šiljakovina

-Velika Buna

-Mala Buna

-Žitkovčica

-Čakanec

-Donji Hruševec

-Gladovec Kravarski

-Gornji Hruševec

-Ključić Brdo

-Kozjača-Novo Brdo