Koncert Europske sakralne glazbe XIX. st. humanitarnog karaktera – župna crkva