Dječja katolička igraonica „Mali put“ osnovana je 2015. god. i okupljala je mališane iz naše župe u dobi od 3 do 7 godina. Održavala u prostoru župnog Pastoralnog centra Stjepan Povoljnjak, subotom od 10:15 h do 12:15 h. Zaštitnica igraonice je sv. Mala Terezija. U igraonicu su rado dolazila i starija djeca koja su pomagala mlađima kako bi se bolje uklopili i snašli. Tete koje su radile s djecom bile su vesele i zaigrane pa je tako atmosfera u igraonici bila uvijek radosna i razigrana.

Djelatnosti katoličke igraonice „Mali put“ su:

 • Omogućiti djetetu da kroz igru doživljava i upoznaje temeljne poruke Evanđelja
 • Pomagati djetetu da raste u povjerenju u samog sebe i tako sve više postaje osoba
 • Odgajati dijete za odgovorno ponašanje u svijetu koji ga okružuje
 • Pobuđivati u djetetu one duhovne snage kojima će na ispravan način doživljavati transcendentnost ljudskog života i svijeta uopće
 • Zadovoljiti djetetovu potrebu za pripadanjem i ljubavlju te na temelju tog iskustva upućivati ga na odnos, susret i autentično približavanje Bogu
 • Pobuđivati dječje čuđenje i divljenje te iskrenu i duboku radost prema Bogu Stvoritelju putem stvaralačkog pripovijedanja i izražajnog čitanja biblijskih i književno umjetničkih tekstova za predškolsku dob, komunikacijom sa simbolima i molitvenim izražajem, prateći ciklus liturgijske godine
 • Zadovoljiti djetetovu potrebu za  uspostavljanjem autentičnog osobnog odnosa između njega i poruke vjere
 • Uvoditi dijete u prijateljsku komunikaciju s Bogom putem osobnog molitvenog izražavanja
 • Razvijanje osjećaja povjerenja, zahvalnosti, darivanja, suosjećanja i suradnje s bližnjima
 • Osigurati djetetu kvalitetu življenja, razvijajući temeljne i bitne odrednice čovjekovog bitka: ljepotu, istinu i dobrotu
 • Omogućiti djetetu da se susretne s dobrim primjerima odnosno pozitivnim uzorima u životu svoje uže i šire okoline, koji ostvaruju ljudske i kršćanske vrednote, s ciljem integracije i ispravnog poistovjećivanja
 • Pomagati djetetu u uspostavljanju autentičnih odnosa s drugima, osobito različitima, koji imaju drugačije religiozne navike i ponašanja.

 “Mali put” je mjesto gdje

♥ djeca uče kroz igru i na zabavan način…

♥ su svi dobrodošli…

♥ igra započinje pjesmom i molitvom…

♥ najmlađi uče izgrađivati svoj osoban odnos sa Isusom…