April 22, 2024
Posvjedočenja za kumstvo
Posvjedočenje za kumstvo izdaje župnik župe na čijem teritoriju živite. Prije svega potrebno je razlučiti samo nazivlje, jer nije isto biti kum na krštenju ili na […]
April 22, 2024
Prijava Vjenčanja
Prijava Vjenčanja Dragi zaručnici, čestitamo vam na odluci za sklapanjem sakramenta ženidbe. Papa Franjo istaknuo je kako «brak prema crkvenoj objavi nije ceremonija ili društveni događaj, […]
April 22, 2024
Posvjedočenja za kumstvo
Posvjedočenje za kumstv izdaje župnik župe na čijem teritoriju živite. Prije svega potrebno je razlučiti samo nazivlje, jer nije isto biti kum na krštenju ili na […]