HOMILIJA – PRESVETO TROJSTVO – A (Izl 34,4b-6.8-9; Ps Dn 3,52.53.54.55.56; 2Kor 13,11-13; Iv 3,16-18)

Sažetak naše vjere ili kršćanskih istina sadržano je u obrascu Nicejsko-carigradskog vjerovanja ili skraćenog Apostolskog vjerovanja. U tom obrascu, izrečeno je da vjerujemo u jednoga Boga, koji je Otac, da vjerujemo u njegovog Jedinorođenog Sina, Isusa Krista i da vjerujemo u Duha Svetoga koji izlazi od Oca i Sina. Dakle,...

Pročitaj više