Još nema komentara

Zakon rasta

Želiš li uzgojiti biljku, posij sjeme.

Želiš li da nikne, oko nje makni korov.

Želiš li da raste, redovito je prihranjuj i zalijevaj.

Želiš li da bude zdrava, pazi je i štiti od nametnika i bolesti.

Želiš li dobar urod, zakidaj suvišne izboje.

Želiš li kvalitetne plodove, makni one zakržljale i bolesne.

 

Ovo nije poduka o vrtlarstvu 🙂 Plodovi duha i kreposti ne niču bez sjetve, ne rastu bez njege, ne zriju bez budne pažnje.

 

Želiš li plod vjere, posij molitvu.

Želiš li da nikne nada, očisti korov samoobmane.

Želiš li da ljubav raste, hrani je dobrohotnošću.

Želiš li rast jakosti, zatiri slabosti.

Želiš li urod razboritosti, suzbijaj lakomislenost.

Želiš li zdrav duh pravednosti, otkidaj zadovoljstvo postignutim.

Želiš li plod umjerenosti, zakidaj mladice udovoljavanja sebi.

 

Želiš li plod bilo koje kreposti, strpi se. Jesi li i kako koju krepost odnjegovao na slavu Bogu i na korist bližnjima, pravo ćeš vidjeti tek u vječnosti. Tada će tvoje spoznanje biti savršeno, a tvoje gledanje – „licem u Lice“.

BK

Postavite komentar