Još nema komentara

Otvorimo dar

Jutros me na radnom stolu dočekao dar: poklon pažljive kolegice i poruka s lijepim željama. Dovoljno da čitav dan bude ljepši jer – netko me se sjetio, netko misli na mene.

Moguće je u vremenu preobilja u kojem živimo na dar se niti ne osvrnuti, proglasiti ga neprimjerenim, nedovoljno vrijednim, nepotrebnim. I odabir dara i njegovo primanje gotovo su postali muka i opterećenje. Čim je tako, znači da nema dovoljno ljubavi u darivatelja i primatelja dara. Treba li računati i preračunavati što i koliko treba darovati? Treba li mjeriti vrijednost i veličinu dara? Treba li ga raskošno umotati? Predati uz pompozne geste? Ma, ne, ne treba ništa od navedenog. Svrha je darivanja jednostavno da se primatelja razveseli. Motiv je darivanja ovaj: iz ljubavi dati nešto od sebe.

Naš Učitelj Isus Krist nije od sebe iz ljubavi za nas dao „nešto“, već sve:
Veće ljubavi nitko nema od ove:
da tko život svoj položi za svoje prijatelje.“
(Iv 15,13)
Isus daje život i nauk. Dobro je pročitati 6.  glavu Ivanova Evanđelja u kojoj Isus raspravlja s Židovima koje je čudesno nahranio, a oni se pitaju kakva je to hrana. Tumači im:
Duh je onaj koji oživljuje,
tijelo ne koristi ništa.
Riječi koje sam vam govorio
duh su i život su.“
(Iv 6,63)

Primili smo dar, no kojeg li nemara: ne trudimo se niti razmotati ga. Primili smo dar, ali odlažemo ga misleći da je beskoristan. Primili smo dar, ali proglašavamo ga bezvrijednim jer ne hrani tijelo. Dana nam je knjiga života, niti ne otvaramo njenih korica kako bismo pročitali posvetu ljubavi!?

Nema li nakon djela spasenja Stvoritelj pravo reći:
Što još mogoh učiniti za svoj vinograd
pa da nisam učinio?
Nadah se da će uroditi grožđem,
zašto vinjagu izrodi?“
(Iz 5, 4)
Ne daj nam, Bože, nama djeci oholoj i razmaženoj, znati ni čuti riječi koje slijede:
„No sad ću vam reći
što ću učiniti od svog vinograda:
plot ću mu soriti da ga opustoše,
zidinu razvaliti da ga izgaze.
U pustoš ću ga obratiti, ni obrezana ni okopana,
nek’ u drač i trnje sav zaraste;
zabranit ću oblacima
da dažde nad njime.“
(Iz 5, 5-6)

… Ne dogodilo se! Otvorimo dar spasenja i vidimo s koliko je ljubavi pripremljen, umotan i nama predan!

BK

Postavite komentar