Još nema komentara

Voljeti tišinu

Zašto voljeti tišinu?
Da se srce umiri.
Da se predamo Gospodinu.
Da slušamo što će nam
šapnuti.
Da nam srce ispuni mirom.
Da nam srce ispuni ljubavlju.
Tako je malo potrebno,
Gospodine moj,
da Ti se predamo…
Kako malo tražiš,
a veliko daješ …
Želim uvijek imati u srcu
ovu tišinu.
Da Te mogu primiti.
Da Te mogu ljubiti.
Oprosti mi …
Oprosti mi, moj Gospodine,
što Ti često ni tu tišinu
ne mogu pružiti …

_________________________________

Život je škola,
a Isus je učitelj života.
Što smo poslušniji,
prije ćemo primiti
sve milosti od Gospodina;
naučiti najvažnije
vrijednosti života:
ljubav, oprost, trpljenje i
strpljenje.
To su testovi za Raj.

M. Draženović

 

Postavite komentar