Još nema komentara

II. VAZMENA NEDJELJA – A ( Dj 2,42-47; Ps 118, 2-4.13-15.22-24; 1Pt 1,3-9; Iv 20,19-31)

Mir s Vama!“. Obično taj pozdrav možemo čuti od biskupa kada upućuje vjernicima na početku svete mise. „Mir vama„ je uobičajeni pozdrav kod semitskih naroda, osobito kod Židova, upotrebljavajući hebrejski izraz Šalom alakem.

Mir je jedna od glavnih ljudskih čežnji. Stoga ne iznenađuje to što uskrsli Isus se obraća učenicima, kad ih susreće iza zaključanih vrata, pozdravom; Mir vama! Isus je znao da su njegovi učenici uznemireni, preplašeni i zabrinuti za svoju budućnost. Da ih muči sumnja nisu li ipak nasjeli lažnom proroku. A još više opterećivala ih je savjest jer većina ih je pobjegla u trenutku Isusovog uhićenja, a neki su ga čak i zatajili poput Petra. Zajedništvo učenika i Isusa bilo je time narušeno i razoreno.

No, njihov strah i nemir raspršuje sam uskrsli Isus, koji se pojavljuje posred njih. Riječima Mir vama, kojima se obraća učenicima, Gospodin očituje svoje milosrđe i pokazuje da je oprostio učenicima, njihovoj nevjeri, sumnji, zatajenju te uspostavlja s njima nov odnos, mira i ljubavi. Isus ne samo da prašta već im povjerava novu zadaću; Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas. To rekavši, dahne u njih i kaže im:„Primite Duha Svetoga.“ Isus svojim učenicima predaje vlast istu onakvu kakvu je Bog Otac predao svome Sinu, Isus Kristu, da idu nositi radosnu uskrsnu poruku mira i ljubavi svim narodima. Oni koji će primiti tu uskrsnu poruku na njima će počinuti mir i oproštenje, a oni koji neće htjeti primiti, ostat će bez mira i oproštenja.

U ovim našim danima osjećamo koliko je svijetu potreban ovaj uskrsni mir, koliko mu je potrebna „Radosna vijest mira“. To vrijedi za sve veće i brojnije lomove u ljudskim zajednicama, naročito za one u braku i obitelji, za neprijateljstva i nepomirljivosti u društvu i uvijek iznova u politici, osobito za lomove među narodima, među klasam i rasama. Tko bi danas mogao ne prisjetiti se svih područja napetosti u svijetu, od Ukrajine, afričkih država do Sirije i Izraela, zemaljske domovine Isusa iz Nazareta.

Znajući da sami učenici neće moći prenositi tu Radosnu poruku, Isus po njima utemeljuje novu zajednicu koja se razvija u Crkvu. Ta nova zajednica, Crkva koju nam opisuje Luka u Dj, oblikuje se u zajednicu koju obilježavaju četiri temeljne karakteristike sve do današnjeg dana, a to je: nauk Crkve, molitva, zajedništvo i Euharistija. Crkva tako postaje sredstvo preko koje Bog ovom svijetu želi očitovati svoje spasenjsko milosrđe za svakog čovjeka, za sve narode. A upravo Krist se očituje tamo gdje postoji to zajedništvo njegovih vjernika.

No, svjesni smo da je to zajedništvo ponekad narušeno i da je slično slici apostola Tome i učenika.

Kao Toma, i mi nismo bili nazočni kada se Isus, uskrsnuvši od mrtvih, ukazao svojim učenicima. Kao i Toma, i mi bismo često željeli vidjeti i dodirnuti prije nego povjerujemo. Ipak, Isus nas ništa manje ne voli zbog naših poteškoća u vjeri. On dolazi ponovno. Kao i svojim učenicima, osobito Tomi, on dolazi biti uz nas u našim strahovima i nedostatku vjere. Tomina spremnost da povjeruje bez doticanja Isusovih rana, dokaz je prave vjere, koju izriče riječima; Gospodin moj i Bog moj!

Vjerovati u Boga znači otvoriti se neočekivanoj prisutnosti: „Ne budi nevjeran nego vjeran.“ Da, blaženi koji ne vidješe a vjeruju oni primaju puninu života. Kao što će sv. Petar kasnije napisati; Njega vi ljubite i ako ga ne vidjeste, u njega, i ako ga još ne gledate, vjerujete te kličete od radosti neizrecive.

Je smo li kadri s ljudima kojima se susrećemo očitovati nevidljivu ali djelotvornu Gospodinovu nazočnost? Ne želi li On upravo nas učiniti mirotvorcima, koji zauzimaju posebno mjesto u Božjim planovima? Ako smo njegovi učenici, moramo u svim svojim životnim prostorima postati odlučni svjedoci mira. I kao što je Isus apostolima povjerio zadaću da idu drugima donositi mir, tako i svakoga od nas Isus danas šalje da budemo prenosioci njegove radosne uskrsne poruke. Kristovi učenici su odgovorni za prenošenje te poruke. Zbog toga Isus dodaje; Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.

Mir ne izriče i ne donosi samo pomirenje i praštanje nego donosi prije svega blagoslov, bogatstvo i sigurnost. Isusove riječi; Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju, izriču Isusov blagoslov na sve buduće generacije koje će povjerovati a da neće tražiti da prije toga vide. Taj blagoslov i mi danas baštinimo i povjereno nam je da ga darujemo jedni drugima istim onim starozavjetnim riječima blagoslova; Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva! Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv ti bude! Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese!

vlč. Siniša Blatarić

Postavite komentar