Još nema komentara

Iza stakla

Čovječji život sagledan u cjelini jedna je slika. Daleko od toga da je slika života konačna, ona se stvara. Slika je to u nastajanju čiji nacrt zna božanski Slikar.  Na skicu moguće je dodati brojne detalje. Odabirom pigmenta boje može ona biti svijetlih ili tamnih tonova. Sliku života oblikuju životne prilike. Nije ona gotova, nije dovršena, nije nepromjenjiva niti zaštićena staklom. Sloj boje ponekad  biva omekšan kapljama boli pa se razmaže i oblikuje novu jedinstvenu šaru slike života. Mjestimice deblji namaz boje osuše životne krize pa napukne. Drugdje, nataloži se sloj prašine svakodnevice pa nijanse originalne  boje posive. Platno slike života suše tjeskobe, rastežu žalosti. Osvjetljuju ga vedrine i časovi mirnog prihvaćanja životnih prilika koje su van našeg utjecaja.

U slobodi što je Stvoritelj daje čovjeku svaka je životna slika original i kao takva neizmjerni potencijal i vrijednost. Svaki je već definirani, makar i stvrdnuti sloj na njoj moguće omekšati, ukloniti i preko ostataka prevući novi. Apstraktni prikaz može postati konkretan. Kroz nejasne linije mogu se nazrijeti raspoznatljive konture. Mijenjanjem odnosa dijelova moguće je promijeniti kompoziciju. Dodavanjem detalja može se utjecati na promjenu perspektive…
Da, slika života nipošto nije statična. Ne čuvaj je iza stakla nemara i ravnodušnosti!

BK

Postavite komentar