Još nema komentara

Bog je ljubav

Bog je Ljubav. Čovjek nije ljubav, čovjek je zamjeranje.      /         \           /            \     Doživljenu  nepravdu čovjek pamti, ne oprašta, ne zaboravlja.

Bog je velikodušan. Čovjek ne, čovjek je sebičan.       /                         \ /                      \            Čovjek zgrće sebi, ne gleda nevolju bližnjega svoga.

Bog je dobrostiv. Čovjek? Čovjek zavidi.          /                                                                          \         Bez razloga zavidi svom bližnjem ljubomorom.

Bog je skriven, čovjek se nadima.           /                                                                                             \     Mali čovjek prevelik je u svojoj umišljenosti.

Bog se ne uznosi, čovjek traži svoje.   \                                                                                                       \    Čovjek traži svoja prava, makar sve ima.

Bog je dobrohotan, čovjek razdražljiv. \                                                                                                   /      Kako ga samo lako obuzima bijes i ljutnja.

Bog ne pamti zlo, čovjeka izjeda krivnja. \                                                                                           /        Uznemiruje  ga pomisao na počinjeno zlo.

Bog sve pokriva, čovjek se uzda u svoje sile. \                                                                              /            Pravednost misli steći snagom svog napora.

Bog se čovjeku nada, čovjek zlorabi svoju slobodu. \                                                         /         Odmeće se od ljubavi koju mu Bog Otac  daruje.

Bog sve podnosi, čovjek je bahat u svojoj umišljenosti. \                                         /       Ne popušta ni milimetra, ne priznaje krivnju niti se kaje.

Bog je vječan. Njegova ljubav prema čovjeku nikada ne prestaje. \                 /  Čovjek je smrtan,  tvrd u prihvaćanju smilovanja koje nudi Bog.

Čovječe, koliko si samo ljubljen! Pusti više Boga u sebe. /                                           \  Ne teži za znanjem svijeta, uči se prepuštanju Ljubavi!

 

BK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postavite komentar