Još nema komentara

O Ocu i djeci

Treba pisati o Ocu: Ocu koji pušta da djeca slobodno istražuju svijet.
Treba pisati o Ocu: Ocu koji daje vrijeme zrenja svojoj djeci.
Treba pisati o Ocu, Ocu koji promatra sve igre svoje djece.
Treba pisati o Ocu: Ocu koji grli zaplakane i otire im suze.
Treba pisati o Ocu: Ocu koji šuti dok Njegova djeca brbljaju.
Treba pisati o Ocu: Ocu koji daje da djeca uzmu hranu s Njegova stola prljavih ruku.
Treba pisati o Ocu: Ocu koji zna i oprašta više negoli djeca znaju i priznaju.
Treba pisati o Ocu: Ocu koji odnosi boli.
Treba pisati o Ocu: Ocu nepoznatom, nepriznatom, blagom.

Treba pisati o djeci: djeci koja se igraju odraslih ne znajući da su pod budnim Očevim okom.
Treba pisati o djeci: djeci povrijeđenoj i djeci koja se dure, djeci cendravoj i nezahvalnoj.
Treba pisati o djeci: djeci koja zadovoljavaju formu, djeci pravednoj i štreberima.
Treba pisati o djeci: djeci ljubomornoj i osvetoljubivoj.
Treba pisati o djeci: djeci koja strahuju od Očeve pravde.
Treba pisati o djeci: djeci koja lažu u strahu od kazne.
Treba pisati o djeci: djeci nesigurnoj i bojažljivoj, koja zloćom privlače Očevu pažnju.
Treba pisati o djeci: djeci koja sama dodaju gorku sol u jela vlastite svakodnevice.

Treba pisati o Ocu, makar ne razumjeli Njegovu dobrotu i velikodušnost…
Treba pisati o djeci: svako je dijete tek dijete i treba puno učiti o životu…

BK

Postavite komentar