Još nema komentara

Vatra

Pod pepelom ugasle vatre može se naći komadića žeravice. Možda se u pepelu tvoje ravnodušnosti na poticaje Božje ljubavi krije makar sitna žeravka naklonosti prema Njemu? Možda ohladnjela hrpa klonulog ti duha u sebi krije sitni ugarak topline srca? Dovoljno je pustiti da hladni sloj jalovih briga bude otpuhan povjetarcem Božje blizine.  Otkrit će se tada malo žara koji može roditi vatru. Ali, pazi! Ne možeš na malo žeravice baciti tešku kladu vapaja  zbog trenutne nevolje. Zgromila bi sav žar prekinuvši mu doticaj sa zrakom. Naprotiv, kad se otkrije crvenilo žeravke, valja prvo dodati makar slamčicu iščekivanja, papirić nade, potom treščicu vjere, pa grančicu zahvalnosti. Trebat će stidljivi plamen raspiriti upuhivanjem pouzdanja u Božju moć da se razgori prije nego se doda cjepanica predanja koja će održavati rasplamsali oganj.
Jednom kad plane, ne zapusti raspirenog ognja. Dodaj nove i nove cjepanice odluka za dobro, dodaj ugljevlje misli o riječima i djelima Božjim. Održavaj vatru probuđene vjere: neka svijetli i grije tebe i oko tebe. Neka gorenje vatre svetohraništa tvog srca otkriva boravište Vječnoga kojega nigdje, ništa i nitko ne obuhvaća, a sam se daruje tebi.

BK

Postavite komentar