Još nema komentara

HOMILIJA XXXIV NKG – Krist Kralj – C ( 2Sam 5,1-3; Ps 122,1-5; Kol 1,12-20; Lk 23,35-43)

Riječi koje slušamo iz svetoga pisma ne bi smjele samo tako lako proći kroz naše uši, već bi nas trebale približiti Onomu koji po Duha Svetom prebiva u našim srcima.

Vječna Riječ koja je izgovorena jednom zauvijek, po njoj je sve stvoreno, sazdano, po njoj mi postojimo i imamo život. Kako to predivno izriče evanđelist Ivan, kad kaže; Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj, i bez nje ne postade ništa.

Ta Vječna Riječ utjelovila se i postala je vidljivom u osobi Isusa Krista, On koji je slika Boga nevidljivoga po riječima apostola Pavla. Upravo apostol Pavao donosi nam kristološki himan u kojem je sadržan nauka o Isusu Kristu, prvorođencu svakog stvorenja. U tom himnu nam se otkriva; tko je to Isus Krist?

Zato, da bi mogli uopće posvjedočiti svoju vjeru i odgovoriti tko je za mene Isus, najprije je potrebno upoznati Isusa, ne Onoga iz knjiga nego Isusa koji živi u tvom srcu.

Danas smo suočeni s problemom o potrebi da iznova otkrivamo i rasvjetljujemo svoju vjeru koju smo primili bilo od roditelja, bilo od svojih baka, djedova ili u zajednici Crkve.

Također smo suočeni sa izrugivanjem naše vjere. Kao što je nekad to isto izrugivanje doživljavao Isus na križu, od židovskih svećeničkih glavara, naroda, rimskih vojnika i razbojnika, tako i danas na isti način On doživljava izrugivanje u vjernicima koji svjedoče svoju vjeru pred drugim ljudima.

Možda se možemo pitati; zar se ti koji se izruguju ne boje Boga?

Svaki čovjek u svojoj dubini zna da nije sam od sebe došao na svijet i da taj isti svijet opstoji zahvaljujući nekoj nevidljivoj prirodnoj sili. Mi znademo da ta prirodna sila jest naravni zakon po kojem znanost otkriva kako i što funkcionira i na koji način se život razvija. I mnogi danas znanstvenici, posebice fizičari otkrivaju da taj naravan prirodan zakon po kojem mi dišemo, krećemo se, stvaramo, svoj izvor može imati samo u Jednome. A taj Jedan jest Svevišnji, Bog Stvoritelj. Nije to nikakva novost već potvrda istinitosti Svetoga pisma da je po Vječnoj Riječi, Kristu sve započelo, događa se i dovršit će se. Sve što je stvoreno od vidljivog svijeta, stvorenja, svemira do onog nevidljivog, duhovnog što nas kao fizička bića nadilazi – sve je to po Njemu i za Njega stvoreno – i zato kažemo da je Isus Krist – Kralj svega stvorenja.

Krist nije kralj zato što su ga htjeli tako proglasiti neki židovi, niti zato da uspostavi neko političko kraljevstvo. On je kralj jer dolazi sa svojim kraljevstvom koje se sastoji od vječnog zajedništva u ljubavi s trojednim Bog.

Krist nas osposobljava da živimo po slobodi djece Božje u Duhu njegove ljubavi.

„Bog Otac hoće da u svim ljudima prepoznamo i djelotvorno ljubimo Krista brata, i riječju i djelom, te tako svjedočimo o Istini i drugima priopćujemo otajstvo ljubavi nebeskog Oca. Tim će se putem diljem čitavog svijeta ljudi pobuditi na živu nadu, koja je dar Duha Svetoga, da jednom konačno budu u miru i u višnjem blaženstvu primljeni u domovini koja blista slavom Gospodnjom.“ (GS 93)

Nemojte se dati prestrašiti onih ljudi koji svojim riječima pogrđuju i izruguju se nama vjernicima. Oni nisu svjesni da njihove riječi njih osuđuju. Oni su poput onog zlog razbojnika koji je viseći na križu i znajući svoju sudbinu, izrugivao se Isusu.

Naprotiv, mi trebamo biti poput onog drugog razbojnika koji je pred drugim ljudima priznao Isusa za Spasitelja i Kralja svega stvorenja. Sam Isus je rekao; tko god se, dakle, prizna mojim pred ljudima, priznat ću se i ja njegovim pred Ocem, koji je na nebesima. A tko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim Ocem, koji je na nebesima.

Bog je u Kristu nastanio svu puninu božanske ljubavi i po njegovoj krvi na križu uspostavio mir te izmirio sa sobom sve, bilo na zemlji, bilo na nebesima. Kao njegova ljubljena djeca On želi preko nas unositi pomirenje i povjerenje među ljudima, da i drugi budu spašeni te da se i njih sjeti Krist – kralj svega stvorenja kada dođe sa svojim kraljevstvom.

„Njegovo se kraljevstvo, naime, ne brani udaranjem, nego se učvršćuje svjedočenjem i slušanjem istine, a raste ljubavlju kojom Krist, uzdignut na križ, ljude privlači k sebi.“ (DH 11)

Stoga molimo zajedno; Kriste Kralju svega stvorenja, tebi pripada kraljevstvo, moć, čast i slava, učini i nas danas apostolima pomirenja da širimo radost evanđelja života, tamo gdje tmina zaklanja tvoje svjetlo.

vlč. Siniša Blatarić.

Postavite komentar