Još nema komentara

Stražar bdi

Mnoge opasnosti vrebaju na tebe želiš li živjeti Božje zakone i pravednost. Čini se da one dolaze izvana, uslijed životnih okolnosti ili ljudi s kojima živiš. To je tek djelomice točno. Zapravo, većina nevolja i nemira koji te potresaju rađa se u nutrini. O dubini nutrine, točnije rečeno o tvojoj svijesti o njoj ovisi mirnoća življenja. Zbilja, udari li se štapom po mlačici vode, ova će se sva zablatiti i raspršiti. Naprotiv, udari  li štap površinu jezera, prouzročit će to tek nešto prskanja i valove koji doskora nestaju.

Kako ćeš steći mirnoću dubina jezerskih voda? Odgovor je jednostavan. Molitvom. Što čitamo o Isusu? Na brojnim je mjestima u evanđeljima kao uzgredice spomenuto da On moli. Povlači se i moli u osami. Moli po cijele noći. Molitva mu je hrana i odmor. Nasljeduj u tome Isusa.

Moli. Molitva će pomoći da tvoja nutrina reflektira okolni svijet oslobođen lažnih boja.
Moli i ti. Molitva ostavlja buku na površini; uho ti pod vodom dubine koja je u tebi neće čuti uznemirujućeg zvuka.
Moli i ti poput Isusa. Hitnost brojnih poslova pokazat će se tek obmanom. Molitvom, ostat ćeš u Kristu, ispravan u odlukama, slobodan od grijeha. Pisano je:
I znate:
on se pojavi da odnese grijehe
i grijeha nema u njemu.
Tko god u njemu ostaje, ne griješi.
Tko god griješi, nije ga vidio nit’ upoznao
.“ (1Iv 3, 5-6)

Isus je stražar koji bdi i čuva svoje. Pazi te Čuvar moćniji od svih neprijatelja tvojih, On staje u obranu zidina tvojih kreposti:
„Tvojoj nozi on posrnuti ne da
i neće zadrijemati on, čuvar tvoj.“
(Ps 121,3)
Ne, ne drijema Isus niti spava, ne pušta da propadne niti jedan od onih koji su mu dani.  Pročitaj Isusovu žarku molitvu u 17. glavi Ivanova evanđelja da vidiš kako On moli Oca za one koji su mu dani. Shvati koliko si ljubljen i kakva Stražara imaš!

BK

Postavite komentar