Još nema komentara

Hod vjere

Čitav je svijet i život u kretanju, u stalnoj mijeni, u vječitoj izgradnji, u nestajanju i nastajanju.

Sve se mijenja, kako to reče pjesnik Petar Preradović (Mujezin):
„Sunce žarko sjeda
I skoro će sjest;
Stalna na tom svijetu
Samo mijena jest!“

Sve se mijenja, ništa ne ostaje isto: rastemo pa starimo, rušimo i gradimo, sadimo i ubiremo, mučimo se i počivamo, pjevamo i plačemo, svadimo se i mirimo. Kako puno aktivnosti na ovom zrncu pijeska u beskrajnom svemiru!

Ako se sve mijenja, pitanje je što je s  vjerom našom? Hodamo li na putu vjere? Evo: u hodu zemaljskim putovima sa svakim je novim korakom nešto drugačije, mijenja se okoliš i vidik. Tako je i u hodu vjere, stižu nove spoznaje, staro se briše, za novim se ide. Ako se u mom hodu vjere ništa ne mijenja trebam se upitati: hodam li uopće ili stojim u mjestu?

Ako zbilja hodam putem vjere, sve se mijenja, sve je i tu stalna mijena.  Ako hodam, gipki su zglobovi mojih veza s Bogom.

Ako kanim hoditi putem vjere, valja mi se opremiti za napor. Svatko od nas treba drukčiju opremu. Kad je pastir David kretao u borbu protiv Golijata opremio ga je kralj Šaul:
Šaul obuče Davida u svoju ratnu odoru, na glavu mu ustače mjedenu kacigu i stavi mu oklop. Pripasa Davidu svoj mač preko odore, ali David uzalud pokuša hodati, jer ne bijaše navikao, pa reče Šaulu: »Ne mogu hodati u tome jer nisam navikao.« Zato sve skinu sa sebe. (1Sam 17, 38-39) Tuđi mi oklop ne pristaje, ograničava mi hod. Tuđim mačem ne mogu rukovati. Što treba? „David uze svoj štap u ruku, izabra u potoku pet glatkih kamenova i metnu ih u svoju pastirsku torbu, koja mu je služila kao torba za praćku, te s praćkom u ruci pođe prema Filistejcu.“ (1Sam 17, 40) Krenuti mi je na put vjere i hodati njime s onim što imam i znam. Za nekoga bit će to dobrostivost, za drugoga samilosno srce koje vidi tuđu bol i pomaže, za drugoga pak milost skrivene molitve za potrebe svijeta, za trećega žrtva posta ili prikazano trpljenje… Uvijek, uvijek i bez iznimke, hod je vjere u davanju sebe. U tome primjer i uzor imamo: Isusa koji je Krist. Hod s Njim i za Njim hod je vjere.

BK

 

Postavite komentar