Još nema komentara

Plodovi

Bogata je jesen. Plodonosna stabla raskošno daruju svoje plodove: orasi urodili su orasima, rumene se plodovi na stablima jabuka, stabla kruške daruju nas sočnim kruškama, vinova loza dala nam je slatko grožđe. Sve to u samo jednoj sezoni rasta!
Valja ti se pitati: kakvim ja plodom rodim, ima li od mene neke koristi, gdje je urod moj?

Na početku 15. glave Ivanova evanđelja apostol prenosi Isusove riječi:
Ja sam istinski trs, a Otac moj – vinogradar.
Svaku lozu na meni koja ne donosi roda
on siječe,
a svaku koja rod donosi
čisti
da više roda donese.
Vi ste već očišćeni
po riječi koju sam vam zborio.
Ostanite u meni i ja u vama.
Kao što loza ne može donijeti roda
sama od sebe,
ako ne ostane na trsu,
tako ni vi ako ne ostanete u meni.
Ja sam trs,
vi loze.
Tko ostaje u meni i ja u njemu,
taj donosi mnogo roda.
Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa.” (Iv 15, 1-5)

Bez Isusa ništa.
Bez sokova Njegova života – smrt.
Bez svježine Njegova nauka – muka.
Bez  odaziva Njegovom pozivu – tjeskoba.
Bez nade Njegova obećanja – bol.

Što ti je, dakle, činiti? Odazvati se Isusovu pozivu, u Njemu ostati da bi On bio u tebi pa da vidiš ploda i roda!

BK

Postavite komentar