Još nema komentara

U Kristu

Zajednica kršćana jedno je tijelo žive crkve krštenih u Isusa Krista: „… koji smo god kršteni u Isusa Krista, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom bî uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života.“  (Rim 6,3-4) Krštenje je umiranje koje donosi novi život. Po smrti krštenja nastaje novi život. Kakav je to život? To je život skriven s Kristom u Bogu: „Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu.“ (Kol 3,3) Kršćanin vjeruje u Krista, no ujedno njegova vjera počiva u Kristu. „Po Kristu, s Kristom i u Kristu“ nije samo izreka hvalospjevnog ulomka svete mise – to je životni program kršćanina. U Krista ja vjerujem. U Kristu po Kristu moja vjera raste. U Kristu mi je biti i s Kristom. Tada sam novi čovjek: „Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta!“ (2Kor 5,17) Isus Krist Bog je koji živi oduvijek i zanavijek. Čovjek kršten u Krista kršten je u snagu Njegovu. U Njegovoj snazi može vjerovati, Njegovom je dragovoljnom smrću zadobio život. Svaki zna datum svoga rođenja, dan, a možda i sat svoga dolaska na ovaj svijet. Puno bi više trebalo znati dan svoga krštenja i proslavljati spomendan svečanog dana u kome se postalo dio vazda živog Kristovog tijela.

BK

Postavite komentar