Još nema komentara

Smiluj mi se, Bože

Psalam 51., plač kralja Davida počinje riječima: „Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome …“ David moli radost za kosti satrvene (Ps 51, 9):
Objavi mi radost i veselje,
nek’ se obraduju kosti satrvene!“

Njegove su kosti satrvene zbog počinjenog grijeha: njegovo je kajanje toliko da ga bole kosti. Što satire moje kosti? Spoznaja grijeha ili muka dnevnih obveza? Od čega je bol mojih kostiju, od kajanja ili teškog jarma pod kojim izdišem? Što mi oduzima radost, muka izdaje Ljubavi ili  rad na zadovoljenju nametnutih potreba?… Zapitati mi se, zapitati i zavapiti: „Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome …“ Vidi, Gospodine: ja i ne marim za grijeh, ne razmišljam o njemu. Pogledaj: teški jaram ropstva drži mi glavu pritisnutu u prah zemaljski. Oslobodi me, Bože, okova koji sapinju. Ta Ti si oslobodio svoj narod zasužnjen u Egiptu. Tvojom je silom on oslobođen, rekao si (Ps 81, 7): „Oslobodih od tereta rame njegovo, ruke su mu slobodne od košare.“ Oslobodi moje ruke tereta košare neumjerenosti. Oslobodi moje misli prekomjerne skrbi za život. Ti, koji si vidio muku svoga naroda, znoj koji je prolijevao u pečenju cigli miješajući slamu sa zemljom,  vidi muku moju i smiluj mi se. Smiluj mi se da odahnem u ovo malo dana prije no što odem da me ne bude. Znam silu Tvoju, poznam Ti moć. Smiluj mi se;
„Ne odbaci me od lica svojega
i svoga svetog duha ne uzmi od mene!“
(Ps 51,13)
Otkupio si me iz ropstva, ne daj mi se u njega svojevoljno vratiti. Znam, znam, za me je plaćena visoka cijena: život Tvoga Sina. Ne pusti da me šiba bič robovlasnika, svijeta: otmi mu ga, prelomi da ne prijeti, da ne udara. Bijedna je nadnica za koju crnčim, odnosi zdravlje duše i tijela. Vidi kako mi se kosti suše i rasiplju. Smiluj mi se, Gospodine! Znam da Ti život daješ kostima suhim: „Ovako govori Jahve Gospod ovim kostima: ‘Evo, duh ću svoj udahnuti u vas i oživjet ćete!  Žilama ću vas ispreplesti, mesom obložiti, kožom vas obaviti i duh svoj udahnuti u vas i oživjet ćete – i znat ćete da sam ja Jahve!’“ (Ez 37, 5-6) Koje li nade! Kosti mi rasute skupi, prepleti ih žilama milosti, obloži mesom dobrote svoje, obavi ih kožom ljubavi da život imam u Duhu.

BK

Postavite komentar