Još nema komentara

HOMILIJA XXIII – NKG ( C ) ( Mudr 9,13-18b; Ps 90,3-6, 12-14, 17; Flm 1,9b-10.12-17; Lk 14,25-33)

Čovjek je jedino stvorenje na zemlji koje ima moć razuma i pomoću njega stječe znanje i dolazi do spoznaje svega onoga što se nalazi na zemlji pa čak i u svemiru. Obdaren razumom čovjek ima mogućnost poput svog Stvoritelja izgraditi svijet u kojem živi i stvarati nove mogućnosti za život, oblikovati društvo, kulturu i religiju. No da bi svatko od nas mogao doći do neke spoznaje potrebno je znanje a znanje se stječe učenjem. A učenje, djeca i mladi bi rekli da je to mukotrpan i zamoran posao koji iziskuje puno odricanja i vremena. Vjerojatno su u tome i u pravu, i sam pisac Knjige mudrosti kaže; Mi jedva nagađamo što je na zemlji i s mukom spoznajemo i ono što je u našim rukama: a što je na nebu tko će istražiti?

I ako su nam danas preko različitih medija dostupne svake minute različite informacije i unatoč tako lako dostupnom pristupu znanja, ipak djeci i mladima se i danas uskraćuje pravo na prikladan odgoj u kojima se istodobno njeguju istina i ljubav.  Crkveno oci ističu da svi ljudi bilo kojeg podrijetla, položaja i dobi imaju na temelju dostojanstva svoje osobe neotuđivo pravo na odgoj, koji odgovara njihovom životnim vrednotama. A kršćanska djeca i mladež imaju pravo na posebnu pomoć kako bi ispravnom savješću mogli prosuđivati ćudoredne vrednote i prihvatiti ih osobnom odlukom, kao i na to da sve savršenije upoznaju i ljube Boga. ( GE 1)

Da bi mogli sami razlučiti laž od istine, ono što je po sebi moralno dobro od onoga što je nemoralno i zlo, potrebno je da budemo prožeti Duhom razboritosti i mudrosti. Uviđamo iskustvom kako samo pomoću naučenog znanja čovjek dolazi samo do djelomične spoznaje, dok ono što je iznad njega, ono što ga nadilazi može proniknuti samo pomoću Duha Svetoga. Duh Sveti osvjetljuje naš razum i čini da stečeno znanje produbljuje u mudrost a to je jedan od darova Duha Svetoga. Čovjek svojim znanjem stječe spoznaju stvari oko sebe, a mudrošću otkriva namisli Božje.

Poučavanje, odgajanje i učenje iziskuju mnogo odricanja i truda, ali zar sam Isus pred nas ne stavlja taj zahtjev. Može nam se činiti da je njegov zahtjev preradikalan kada kaže:  ako nijedan od vas koji se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik.

Odricanje, molitva i rad vrline su Kristovog učenika, a svi mi volimo se nazivati Kristovim učenicima. No jesam li ja spreman na svoja životna odricanja? Što zapravo znači Isusov zahtjev odricanja?

Ne traži on da se odreknemo svoje obitelji, voljenih prijatelja, sredstava koji nam pripomažu u našem svakodnevnom radu. Isus ne traži mržnju, nego neposredno i potpuno odvajanje od svega onoga što nas odvaja od ljubavi Božje. On želi da mudro i razborito gradimo svoj život, a da pritom ne zaboravimo na Onoga koji je izvor svih onih pomoćnih sredstava i koji nam daje uvjete za život na zemlji. Da On nije s visine poslao svoga Duha Svetoga i darovao nam razum, bili bi poput biljaka i životinja, kao trava što se zeleni, jutrom cvate a uvečer već se suši i vene.

Mnoga djeco i mladi, od sutra će započeti sa jednim novim razdoblje u svom životu u kojem će imati neizmjernu mogućnost stjecanja znanja i otkrivanja Božje ljepote. Ako će vam ponekad biti naporno sjediti za knjigom i učiti, slušati u školi na satu predavanja svojih učitelja, profesora i možda mislite ponekad; hoće li mi to sve ikada u životu trebati?

Nemojte klonuti duhom i odustati već na prvim stepenicama svog učeničkog puta. I Isus je kao dječak išao u sinagoge i u hram da sluša i uči od vjerskih učitelja.

Prije nego odustanete i dignete ruke od učenja, promislite kakav je život onih koji nemaju nikakav odgoj i nemaju mogućnosti školovanja? Ustrajte u svom učenju i stjecanju znanja jer sam Bog vam je darovao razum, inteligenciju da možete razvijati svoje fizičke, ćudoredne i duhovne sposobnosti i da postepeno postignete što savršeniji osjećaj odgovornosti za dobrobit ljudske zajednice. Nastojite često kroz molitvu tražiti od Gospodina dar Duha mudrosti, razboritosti, znanja, savjeta kako bi hrabro i odlučno mogli svladavati zapreke na svom učeničkom putu.

U tome svakako niste sami, vaši roditelji trebaju biti prvi i povlašteni odgojitelji. Vi dragi roditelji imate vrlo tešku obavezu da ih odgajate, ali odgojna zadaća roditelja jedva da može zamijeniti bilo kakav znanstveni odgoj. Na vama je da stvarate obiteljsko ozračje – prožeto ljubavlju i odanošću prema Bogu i ljudima, vi tako postajete prva škola onih društvenih krjeposti koje su potrebne svakom društvu. Također vama roditelji u tom odgoju trebaju pomoći i društvene i vjerske strukture, kao što je Crkva i škola. Crkveni oci ističu da je Crkva kao Majka dužna svojoj djeci dati takav odgoj, po kojem će cijeli njihov život biti prožet Kristovim duhom. A među svim odgojnim sredstvima posebnu važnost ima škola i svi oni koji rade u njoj. Zvanje učitelja zahtjeva posebne darove duha i srca, najbrižljiviju pripravu i trajnu spremnost na obnovu i prilagođavanje.

Zato svakodnevno zazivajmo Duha Svetoga, da zadobijemo mudro srce, da Njegova dobrota bude nad nama i da svako dobro djelo naših ruku uspije.

vlč. Siniša Blatarić

Postavite komentar