Još nema komentara

Ribe u moru

Cjelokupno je čovječanstvo nalik je ribama uronjenim u more Ljubavi Boga Oca. Svaka pojedina riba beskrajnim prostranstvom slobodno pliva. Smeta to neprijatelju Božjem i neprijatelju čovjeka. Cilj mu je ribu izbaciti na suho gdje ona prediše i ugiba. Nije taj poput Ribara koji ribu hvata u mreže koje ne sputavaju, o ne! Taj onima što plivaju blizu dna nastavlja vrše poroka u koje se lako klizne, ali je izlaz iz njih težak. Čitava jata neprijatelj hvata širokim mrežama običaja i navika što ih potajice opkole pa nitko i ne sluti da je u stupici koja će se naglo stegnuti i iz koje bijega nema. Veće ribe mami manjima koristeći proždrljivu grabežljivost velikih. One najveće gađa harpunom sumnji što se zabija duboko u živo meso vjere i ne može se iščupati, već nemilosrdno poteže na stranu zla. Poneke mami ljuskanjem šarenila mamaca slave i časti. U mraku varavim svjetlima lovi čitava jata lakovjernih ribica.
Jadne ribice, kako ćete se spasiti kad ne pomaže ni brzina ni okretnost, kad ne spašava veličina niti snaga?
Moguće je izbjeći mreže zla, vjerujte samo, ne sumnjajte. Veliko je More i pruža zaštitu, samo budite malene, ribice. Malene prolaze kroz oka mreža, njih promašuju harpuni, one okretno klisnu iz vrša; kad bi i htjele, ne mogu nasjesti mamcima.
Maleni pobjeđuju. Malen bijaše David kad je svladao Golijata, dječarac koji nije mogao ni koraka napraviti u oklopu koji mu dadoše za bitku (1Sam 17,29). Tako i ti, ribice, budi malena. Ostaj slobodna. Klizi vodama Ljubavi. Hrani se hranom Života.  Ostani vjerna Riječi; vjeruj  obećanju Vjernoga da će te izbaviti iz ruku neprijatelja. Zbilja, pomrsit će mu mreže, razotkriti mamce, izvrnuti svjetla, potopiti vrebajuću flotu. Dat će da umakneš progonitelju plivajući slobodna.

BK

Postavite komentar