Još nema komentara

Postavljanje u službu čitača

Na svetkovinu Nedjelje Pedesetnice – Duhova, pod svetom misom u 11:00 sati u službu čitača postavljeni su Ljiljana Dumić, Tatjana Kaurić, Stjepan Kolarec i Damir Sovina. Oni su se pripremali kroz Biblijsku-liturgijsku zajednicu, te na prijedlog župnika dobili su od biskupa petogodišnji mandat za obavljanje službe lektora u župi. Njima se predaje služba čitača da animiraju liturgijska slavlja te da poučavaju i druge u naviještanju Božje riječi.

Postavite komentar