Još nema komentara

Tečaj Kursilja za krizmanike

U našoj župi od 18-20.03. održao se tečaj Kursilja za krizmanike. uz 45 krizmanika sudjelovalo je i 9 animatora koji su kroz tri dana svojim svjedočanstvom približili mladima vjeru u Boga i osvijestiti vrijednosti koje nosimo u sebi.

Postavite komentar