Još nema komentara

Soba za bijeg

Ma kako odrastao bio, čovjek voli igre, zagonetke i glavolomke. Stoga nije čudno da se upušta u igre poput escape room, u prijevodu: soba za bijeg. Igra je namijenjena za skupinu igrača koji u ograničenom vremenu nastoje riješiti neku tajnu ili naći način da se oslobode iz, ne nužno zaključane, sobe u kojoj rješavaju problem. Moraju naći tragove, dokučiti skrivene znakove, udružiti sposobnosti i snage kako bi našli odgovore na pitanja, riješili zagonetke i izbavili se iz stupice u kojoj se svi nalaze. Pa, … slična je igra i život, zar ne?

Život je soba za bijeg. Izvan i iza poznate scenografije svijeta u kojem živimo, a opet unutar tog svijeta, nalazi se drugi svijet, svijet istinske slobode koji nam je doseći. Ne vidimo li kako nas ovaj svijet želi uvući u tjeskobu i brigu, kako nam se život želi prikazati teškim? Ne vidimo li kako nam svijet želi nametnuti crnilo svijesti; kako nam na oči želi navući tamne naočale da ne vidimo ništa svijetlo? Ne vidimo li kako od nas skriva prava pitanja, kako nas zabavlja da ne bismo razmišljali? Ne vidimo li kako nas svijet laži omeđuje nevidljivim granicama kojima nam priječi  put do svijeta istine i slobode?

Paradoksalno, u novi svijet slobode može se izići bez fizičkog napuštanja ovoga svijeta: treba prozreti laži svijeta i prezreti ponude lažaca, treba poraditi na planu za izbavljenje. Život je soba za bijeg: ne zatvarajmo oči, primijetimo zidove koji nas okružuju. Život je soba za bijeg: upućen nam je poziv na slobodu. Život je soba za bijeg: vrijeme za oslobođenje ograničeno nam je. Život je soba za bijeg: igra života igra se u skupini, u zajedništvu s drugima, ne samo onima koji s nama žive, već i onima koji su razriješili misterij igre u prošlosti i o tome ostavili svjedočanstvo. Život je soba za bijeg: imamo dovoljno pameti kako bi dokučili plan bijega. Život je soba za bijeg: Majstor Igre ostavio je dovoljno tragova koji nas mogu izbaviti iz nevidljivog ropstva. Život je soba za bijeg: nadohvat su nam ruke Ključ vrata slobode i Mapa izbavljenja. Život je soba za bijeg: pobjeda nam je u ruci jer imamo Vođu koji je svladao svijet i smrt. Život je soba za bijeg; život je soba za bijeg u slobodu.

Gospodin je Duh, a gdje je Duh Gospodnji, ondje je sloboda.“ (2Kor 3,17)

BK

Postavite komentar