Još nema komentara

Prikupljanje namirnica za potrebe župnog Caritasa

Kroz vrijeme Došašća prikupljat će se namirnice za potrebe župnog Caritasa. Namirnice možete donijeti u kapele po filijalama ili u Kravarsko u dvorani za bogoslužje.

Dao vam Gospodin, te jedni prema drugima i prema svima rasli i obilovali ljubavlju…” – 1Sol 3,12

Postavite komentar