Još nema komentara

Prikupljanje prehrambenih namirnica za potrebe Sisačkog Caritasa

Od 4. – 15. listopada provodi se akcija prikupljanja prehrambenih namirnica za potrebe Caritasa Sisačke biskupije. Prehrambene namirnice možete donijeti  i ostaviti kod dvorane župnog Caritasa.

Zahvaljujući Gospodin u za Božja dobročinstva koja nam daje, učinimo djela ljubavi s ciljem da se pomogne braći i sestrama u potrebi.

Postavite komentar