Još nema komentara

HOMILIJA XXI. NKG –B

( Jš 24,1-2a.15-17.18b; Ps 34,2-3.16-23; Ef 5,21-32; Iv 6,60-69)

U životu ćemo se često naći u situaciji da ćemo trebati donijeti određenu odluku ili izbor. Taj izbor može ponekad biti i dosta težak, jer ono što ćemo odabrati može utjecati na našu daljnju budućnost, to može biti jedna važna odluka za čitav život. Tako netko se može naći pred izborom upisa u srednju školu ili na fakultet, pred izborom koji posao prihvatiti. Mladić ili djevojka trebaju izabrati za koga će se udati ili oženiti, ili odbrati između braka i posvećenog života.

Prije 25 godina na našoj televiziji počela se emitirati zabavna dječja igra Hugo, taj glavni lik imao je zadatak prijeći raznovrsne prepreke i doći do jedne špilje u kojoj su bila zatočena njegova djeca i žena. Zadnji zadatak koji je trebao učiniti da bi oslobodio svoju obitelj trebao je da odabere između tri ponuđena konopca, a samo je jedan podizao vrata kaveza u kojoj je bila zatočena njegova obitelj. Prije nego je uopće izabrao vještica Mordana je cinički uvijek govorila: „Hajde izaberi jedan konopac, sigurno ćeš pogriješiti.“  Zar taj sličan glas ne čujemo i mi u svojoj glavi prilikom neke važne odluke, kao da nas neki zao duh želi spriječiti u donošenju pravog izbora. Svaki izbor treba imati samo jednu svrhu, svrhu da dođemo do jednog jedinog cilja, do vječnog oslobođenja, do vječnog života u zajedništvu ljubavi s Trojedinim Bogom.

    Duh je ono što oživljava, tijelo ne koristi ništa. Riječi koje vam ja rekoh jesu duh i život. ali ima nekih među vama koji ne vjeruju. Gotovo je nevjerojatno da nakon toliko vremena što su ga slušali, doživjeli razna čudesa, zajedno s njime jeli i pili, družili se i zabavljali, odjednom okolnosti se mijenjaju, kao da im ništa više ne znači sve ono što su dobroga doživjeli, sve to odjednom odbacuju i okreću se od Njega. Što je to toliko sablaznilo mnoge učenike koji su pratili Isusa, da su ga počeli jedan po jedan napuštati? Sve je bilo lijepo i krasno do onog trenutka kada je Isus izrekao: „Ja sam kruh života. Ja siđoh s neba da izvršim volju mojega Oca. A ovo je njegova volja: da svaki koji vidi Sina i vjeruje u njega ima život vječni, i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan.“ Kao da im je rekao: Evo imate izbor, možete se opredijeliti za mene da vjerujete sve što vam rekoh ili možete sve odbaciti i ići za nekim vlastitim idolima, bogovima i prolaznim svjetovnim stvarima.

Isus nastupa isto kao što je nekoć nastupio Jošua koji je uveo Izraelski narod u obećanu zemlju te okupio sva Izraelska plemena u svetištu Šekem kako bi obnovili svoj savez s Bogom. Tom prilikom Jošua pred njih stavlja izbor da se odluče komu će od danas služiti, dali tuđim bogovima okolnih naroda ili Bogu Jahvi.

  Izraelski narod je dao obećanje da će služiti Jahvi i da će samo njemu ostati vjerni. No već iduća generacija je prekršila ta obećanja te počela služiti i klanjati se drugim bogovima. Zar nešto slično se ne događa i kod nas kršćana. Mi također dajemo obećanja pred Bog kada primamo određene sakramente. Mi svake godine u vazmenoj noći obnavljamo svoja krsna obećanja, pa čak i svake nedjelje ispovijedamo svoju vjeru.

No što se to događa iz godine u godinu sa novim naraštajima? Unatoč svim tim obnavljanjima krsnih obećanja, ispovijesti vjere, mnogi odstupiše od vjere i više ne žele imati ništa sa Crkvom. Zbog čega danas toliki mladi nakon krizme napuštaju Crkvu? Zbog čega danas tolike obitelji odbacuju tradicionalne kršćanske vrijednosti? Zbog čega danas toliko kršćana se protive Crkvenom nauku i teško im je živjeti Evanđelje? Netko će reći NE Crkvi, DA Kristu, jer Crkva samo zapovijeda i brani. Ali niti jedan kršćanin ne može nasljedovati Krista, ako odbacuje nauk Crkve. Krist i Crkva su neraskidivo povezani kao jedno tijelo, slično kao što su zauvijek povezani supružnici u braku. Onaj koji nije dovoljno upoznao svoju vjeru, onaj koji nikad u cijelosti nije pročitao Evanđelja a kamoli Sveto pismo, onaj koji nije nikad zavirio u KKC, posegnuo za dokumentima katoličke Crkve ili duhovnim spisima svetaca, samo takav može reći da Crkva zapovijeda i brani. Za njega, kao i nekoć za Isusove učenike Crkveni nauk je pretežak i ne razumljiv.

Isus im stoga reče: Da možda i vi ne kanite otići? Mene i tebe Isus ovog trenutka pita: „Da možda i ti me ne želiš napustiti? Krist nikog ne prisiljava da mora ići za njim, On daje slobodu i ostavlja ti izbor. U što ćeš vjerovati? Komu ćeš vjerovati? Što ćeš učiniti? Razmisli danas dobro, što ćeš mu odgovoriti? Dobro pogledaj u svoje srce. Dobro pogledaj danas Isusa Krista na ovom oltaru u Euharistiji. Možda se i u tebi pojavi pitanje, poput apostola Petra: Gospodine kome da idemo? Petar je došao do spoznaje pravog odgovora, ne sam od sebe već iz duboke vjere jer mu je to Bog Otac po Duhu Svetom objavio. On u ime svih apostola, u ime čitave Crkve odgovara i ispovijeda: „Gospodine samo ti imaš riječi života vječnoga. I mi vjerujemo i znamo, ti si uistinu Sin Božji, Krist Pomazanik, Spasitelj svijeta. Ti si jedini koji mom životu može dati smisao.“      

Krist Gospodin toliko te voli da je bio spreman svoj život dati za tebe, kako bi te posvetio, oslobodio životnih tereta, očistio te od grijeha i privukao te k sebi kako bi se sjedinio s tobom u ljubavi, kao što se tjelesno i duhovno u bračnoj ljubavi sjedinjuju muž i žena. Krist želi tebe učiniti svetim, bez grijeha, samo traži tvoje odobrenje, čeka tvoju odluku. Ja danas odabirem da ću služiti Kristu Gospodinu, hoćete li i vi njemu služiti?

vlč. Siniša Blatarić

Postavite komentar