Još nema komentara

Prijave za upis za pripremu sakramenta Prve svete Pričesti i svete Potvrde

Djeca i mladi koji žele se pripremati za svoje sakramenta Prve svete Pričesti i svete Potvrde za godinu 2021/22. potrebno je da najprije izvrše prijavu do 15.09. preko interneta:

https://www.e-zupe.com/sakramenti

Postavite komentar