Još nema komentara

Novo ime

Kad je Bog naumio osloboditi izraelski narod iz egipatskog ropstva, objavio se Mojsiju i navijestio mu događaje što slijede. Mojsije je odmah pitao Boga kako mu je ime da narodu može reći tko ga šalje. Primio je odgovor: „ Ja sam koji jesam … Ovako kaži Izraelcima‘Ja jesam’ posla me k vama.“ (Izl 3,14) Uistinu, „Ja Jesam“ je istinsko Ime Božje. On Jest. I ti jesi, sad jesi, ali nisi oduvijek niti ćeš biti zauvijek. Ti jesi, ali jesi u ograničenom vremenu; to jedino Bog može reći: „Ja Jesam“, jer je od vijeka i bit će do vijeka. (Ps 90,3)

Ime je znak, kaže stara izreka. Ti imaš ime koje ti nadjenuše tvoji roditelji. Brojni biblijski likovi,  dokazavši se Bogu vjernima, postadoše dostojni dobivanja novog imena. Tako Abram  postade Abraham, Saraja Sara, Jakov posta Izrael, Šimun posta Petar, Savao postade Pavao. Velikani i prvaci vjere Starog i Novog zavjeta, prokušani, još za života zavrijediše novo ime.  Možda sebe ne vidiš u tom društvu, ali Bog koji drži obećanje reče za čovjeka dostojnog života vječnoga: „…bijel ću mu kamen dati, a na kamenu napisano ime novo koje nitko ne zna doli onaj koji ga prima“ (Otkr 2,17) Slično navješćuje Izaija (Iz 62,2): „… prozvat će te novim imenom što će ga odrediti usta Jahvina.“ Već sada imaš u Bogu ime kojim te On zove. Možda si predaleko da Mu čuješ glas kad govori: sine/kćeri, ljubljeni/ljubljena, voljeno dijete moje.  O, kad bi čuo taj Glas! O, kad bi ga barem poslušao: postao bi ono što Glas kaže, potrudio se uzvratiti povjerenje koje se u tebe polaže!

Stvoritelj će, kako kaže vidjelac iz Otkrivenja, na kraju vremena stvoriti novo nebo i novu zemlju, sveti Grad, novi Jeruzalem. U tom će gradu prebivati među pukom svojim (Otkr 21,3):
I začujem jak glas s prijestolja:
Evo Šatora Božjeg s ljudima!
On će prebivati s njima:

oni će biti narod Njegov,
a On će biti Bog s njima.“
Tko će gledati novo nebo? Brojni zaslužni, prokušani i potvrđeni, obilježeni Kristom: „… na čelima im napisano ime Njegovo i ime Oca Njegova!“ (Otkr 14, 1)
Tko će prebivati u novoj zemlji? Čovjek vjeran, čvrst, koji za života zasluži novo ime.
Tko će stanovati u svetom Gradu, novom Jeruzalemu? Onaj koji zna: postojim da bih postao. Što trebaš postati? Čovjek  pobožan, stvorenje čisto prema prvotnoj Božjoj namisli.
Tada, tek tada bit će ti dano novo ime. Nadjenut će ti ga Bog koji te potpuno poznaje. Koje će to ime biti?
U novom Nebu i novoj Zemlji, svetom Gradu, nebeskom Jeruzalemu primit ćeš ime koje po milosti i djelima zavrijediš. Možda neko od sljedećih: Klanjatelj, Istiniti, Mirotvorac, Revnitelj, Milosrdni, Ponizni, Navjestitelj, Bogoljub, Sluga Vjerni, Štovatelj Iskreni, Glasnik Vjere, Prijatelj Malenih, Poznavatelj Riječi, Služitelj Potrebnih, Zaštitnik Nevoljnih, Molitelj Ustrajni, Siromah Duhom, Nositelj Radosti, Svjedok Istine, Dobrotvor Skriveni, Milje Božje, …

Biserka K.

Postavite komentar