Još nema komentara

Evo Čovjeka

„Evo čovjeka“, riječi su Pilata koje izreče Židovima kad im pokaza izbičevanog Isusa. Neznalica bje Pilat glede prave naravi ovoga Čovjeka, ali ga pokaza ogrnuta plaštem grimizne boje, boje koja označava kraljevsku vlast. Neobična li Kralja! Okrunjen krunom spletenom od trnja, čela izranjena, lica krvava i umrljana pljuvačkom i znojem, tijela izmučena, prekrivena raskrvarenim ranama – ovaj Kralj jedva stoji uspravno.

Evo Patnika, Čovjeka boli.

Evo Riječi koja tijelom postade da se preda u smrt.

Evo Žrtve, Janjeta bez mane, Nevinoga na koga je navaljena teška kazna krivih.

Evo Glasnika Ljubavi osramoćena i ponižena u rukama neprijatelja.

Evo Osuđenoga na smrt koji prihvaća osudu, na stratište nosi križ na kome će umrijeti.

Evo Gologa, Osramoćenog, a jedini je bez sramote.

Evo Znaka uzdignutog na drvo križa, prikovanih ruku i nogu.

Evo Izrugivanoga.

Evo Žednoga.

Evo Ostavljenoga.

Evo Mrtvoga koji skrši smrt, Vječnoga koji svima darova Život.

Evo Prijatelja koji dokaza svoje prijateljstvo.

Evo Srca Probodenog koje se potpuno predalo planu Oca.

Evo Svjetlosti koja pobijedi tamu.

Gledaj: na križu je Čovjek koji te oslobodi smrti.

Promisli: neizmjerna je cijena kojom te tvoj Gospodar otkupi od ropstva grijeha.

Vidi: dužnik si Bogu svome. Njegov si rob; On pred tobom stere put kojim ti je ići, služi mu u predanosti srca.

BK

Postavite komentar