Još nema komentara

Korizmena župna ispovijed

27.03. – SUBOTA – PRIJEPODNE: D. Hruševec i Kozjača u 10:00 sati;

Kravarsko u 11:00 – 12:30 sati (dvorana za svete mise i u dvorani župnog pastoralnog centra)

– POSLIJEPODNE: Šiljakovina i V. Buna u 14:30 sati;

Kravarsko u 16:00 – 17:30 sati (dvorana za svete mise i u dvorani župnog pastoralnog centra).

“Primajući oproštenje u sakramentu pomirenja, koji je u središtu našeg puta obraćenja, mi sami širimo dalje oproštenje: budući da smo ga mi sami primili, možemo ga dati svojom spremnošću da stupimo u brižni dijalog i pružamo utjehu onima koji su ranjeni. Božje oproštenje, također po našim riječima i našim gestama, omogućuje nam doživjeti Uskrs bratstva.” (papa Franjo)

Postavite komentar