Još nema komentara

V. KORIZMENA – B

( Jr 31,31-34; Ps 51,3-4.12-15; Heb 5,7-9; Iv 12, 20-33)

Evo dolaze dani – progovara nam prorok Jeremija – 600. godina prije Krista, naviještajući novi Savez koji će Bog jednom uspostaviti; novi, duhovni i sveopći savez. Kada će Bog od čovjeka tražiti vjeru koja proizlazi iz srca.

U Jeremijinu proroštvu osjećamo Božju duboku radost što naviješta obnavljanje saveza, no tako da ga više ništa ne može uništiti. Znakovi toga saveza neće više biti izvanjski; bit će to intimna prisutnost u dubini srca. Na posljednjoj večeri prije svoje muke i smrti, Isus pred svojim učenicima nagoviješta ostvarenje „Novog Saveza“ u njegovoj krvi koja će se proliti za sve nas, za oproštenje grijeha.

Podsjećam da smo na početku korizme bili pozvani da obnovimo taj novi savez ljubavi s Bogom, koji smo sklopili na krštenju. A sada je došao čas otkrivenja, da se „vidi“, tko zaista želi služiti uskrslom Kristu ili će i dalje nastaviti po svom starom običaju, služiti nametnutim svjetovnim prohtjevima.

Mnogi će doći za Uskrs u crkvu na svetu misu htjeti „vidjeti“ i doživjeti uskrslog Krista, no većina njih će biti uskraćena tim doživljajem, jer za njih je to postao samo neki tradicionalni običaj, za njih će taj blagdan doći i proći kao proljetna rosa na travi što pod toplinom sunca nestaje.

Za sve nas ne bi smjelo biti tako. Imali smo prilike dolaziti u crkvu na svete mise, na pobožnosti križnoga puta, na klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu. Bili smo pozivani na duhovne obnove, na čitanje i razmatranje Svetoga pisma, na odricanja kroz pokoru i sakrament pomirenja. Sve nam je to bilo stavljeno pred nas kako bi nam što više omogućilo da obnovimo svoj savez ljubavi s Bogom.

Svatko neka sebe još jednom preispita, koliko je iskoristio ono što mu je bilo ponuđeno da obnovi svoj duhovni, vjernički život? Sada je preostalo još malo vremena, ne kažem kao da će sada biti kraj svemu, nego kažem stoga, jer doživjeti Uskrs možemo jedino obnovljenog srca.

Gospodin nam nudi iznova priliku, šansu, novu mogućnost. Isus ne prisiljava nikoga, nego kaže: „Ako tko želi meni služiti, neka pođe za mnom.“ Za uzvrat, za našu lojalnost, povjerenje koje smo mu iskazali, Isus nam nudi ispunjen život. Ne bez boli, trpljenja, patnji, nego ispunjen snagom Duha Svetoga koji će nam omogućiti da se zaista osjećamo obnovljenim, uspješnim i sretnim ljudima.

Jesam li spreman poput Krista staviti na kocku svoj život i odlučiti se za radikalnu promjenu svog života? Ta promjena neće doći samo od nas samih, nego i po Duhu Svetom koji je poslan u naša srca, da nas ohrabri, učvrsti u našoj vjeri.

Taj proces obnove nije lagan, on je bolan. Iziskuje poslušnost i ljubav do boli. Iziskuje iskrene molitve i pokore sa suzama u našim očima. I sam Isus je sve to morao proživjeti; koji je sa silnim vapajem i suzama, prikazivao molitvu i prošnje svome Nebeskom Ocu, i ako ga je On mogao spasiti od smrti. No, Isus ohrabren Očevim glasom, spremno prihvaća Očevu volju da izvrši djelo koje će proslaviti Boga Oca očitovanjem njegove ljubavi prema svijetu.

    I nas Bog svakog pojedinog ohrabruje da mu iskažemo povjerenje i da prihvatimo izvršiti ono što On želi za nas. Samo u tom jedinom slučaju moći ćemo zadobiti istinsku slobodu djece Božje, zadobiti duhovnu snagu kako bi postigli svetost života.

Isus želi da svatko od nas bude svet, zato nas i sve privlači k sebi snagom Duha Svetoga.

On ti želi darovati novo hrabro srce, on želi u tebi obnoviti tvoj bojažljivi duh, on te želi osloboditi svake krivnje i izbrisati svu tvoju grešnu prošlost. On želi u tvoj život vratiti izgubljenu ljubav, radost i mir. Jedino što traži od tebe da mu se posve predaš, čitavim svojim bićem, da predaš svoju volju njegovoj volji, svoje srce njegovom probodenom srcu. Na tebi je sada; hoćeš li mu se i dalje odupirati i tako izgubiti sve  ono što ti želi darovati ili ćeš usmjeriti svoj pogled na Njega na križu te poći za njim putem križa i umiranja te tako zadobiti novi obnovljeni život.

vlč. Siniša Blatarić

Postavite komentar