Još nema komentara

Vrijeme je

 „… vrijeme je već da se oda sna prenemo …“ upozorava Pavao u Poslanici Rimljanima (Rim 13,11). Da, vrijeme je već da se od sna preneš, da se razbudiš. Ali ja ne spavam, reći ćeš, budan sam, jedem i pijem, koračam svijetom, radim od jutra do mraka. Istina je, ali to radi svaki živi stvor pod kapom nebeskom. Od tebe Stvoritelj očekuje više, ta stvorio te kao vrhunac svojega stvorenja, kao misleće biće. Živa si duša, otisak Božjeg lika, od tebe se očekuje da svoj duh uzdižeš Stvoritelju, da mu daješ hvalu za divna čuda koja te okružuju. Najveće je od tih čuda, čudo nad čudima – život tvoj. U njega si pozvan iz tame i nesvjesnosti odlukom i milošću Stvoritelja. Od tebe se očekuje da hvališ Mudrost koja te sazdala i postavila u ovaj svijet. Tebe je Stvoritelj postavio gospodarom nad svime da služiš samo Njemu, a svemu stvorenju gospodariš (IV. euharistijska molitva). Kako li Ga iznevjeri! Loš si upravitelj, sluga koji zaboravlja Gospodara i postavlja se kao vlasnik povjerenog imanja. No, doći će Gospodar, zatražiti od tebe da položiš račun o svome upravljanju. Kakvo je tvoje upravljanje? Radiš li u znoju lica svoga i za nešto što kruh nije? Siješ li štogod u tvrdu zemlju svoga duha? Krčiš li na njoj trnje grijeha i poroka? Žudiš li da kiše natope žedno tlo te pustinje? Prorok Hošea upućuje: „Sijte pravednost, požet ćete ljubav; krčite zemlje nove: vrijeme je da Jahvu tražite dok ne dođe i podaždi vam pravdom.“ (Hoš 10,12) Zbilja, vrijeme je da tražiš Gospodina. „Kako?“, pitaš, kad bi se najradije pred Njim sakrio poput Adama i Eve poslije prvog grijeha. Zaboravljaš da Gospodin dolazi u kuću grešničku. Zaboravljaš da je sama dobrota i vjernost, široke ruke u praštanju. Zaboravljaš da obilato dijeli svoje milosti svakome tko se pred Njim skruši i potraži Ga. Pazi! Ne odlaži povratak Ocu za sutra jer: „… Vrijeme je kratko.“ (1Kor 7,29) Ne odgađaj: „Jer vrijeme je blizu!“ (Otkr 1,3) Ne primaj uzalud milosti Božje: „…Evo, sad je vrijeme milosno, evo sad je vrijeme spasa.“(2Kor 6,2) Pisano je (Iz 55,6): „Tražite Jahvu dok se može naći, zovite ga dok je blizu!“  Ne čuješ li glas Gospodnji kako šapće tvom usnulom uhu? Ne osjećaš li blagi dodir Njegove brižne ruke? Zbilja, vrijeme je već da se iz sna preneš, protegneš trome udove, protrljaš sanjive oči te varljivu sliku ovoga svijeta zamijeniš stvarnošću obasjanom Svjetlom Istine.

BK

Postavite komentar