Još nema komentara

Raspored blagoslova obitelji i svete mise

Dragi župljani, s obzirom na situaciju koja je nastala morali smo prekinuti blagoslov obitelji, koji nastavljamo u srijedu. Svete mise u Kravarskom će se ponovno održavati od ponedjeljka i to u ponedjeljak u dvorani župnog Pastoralnog centra, a od utorka u dvorani ispod zgrade gdje je vrtić zahvaljujući gospodinu Stjepanu Baniću, koji nam je do daljnjega ustupio na korištenje dvoranu za potrebe bogoslužja. Ovdje donosimo raspored blagoslova obitelji i svetih misa. Svete mise u Šiljakovini i Kozjači, zbog oštećenja kapela održavat će se neko vrijeme u društvenom domu.

RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI

6.1.2021. SRIJEDA
OD 14.00. SATI
– Čakanec (Pejaki). – župnik  
7.1.2021. ČETVRTAK
OD 9.00 SATI
Velikogorička cesta (od Benšića),Barbarička cesta,Pustike            popodne:Gornji Vukojevec. župnik
Mala Buna (Vukomerička,Bačurinova,Mikulinova, Turopoljska,Malobunska i Ekonomija). – p. Jura,
8.1.2021. PETAK OD 9.00 SATIKravarsko I. dio: od Povoljnjaka, Cekovići, Kolarci, Zagorci, Velikogorička cesta, Trg S. Radića-lijeva strana. p. Jura  Kravarsko II.dio:Gajevo, Domitrovići,Trg S.Radića-desna strana. Žitkovčica i Lovrići Župnik.
09.01.2021. SUBOTA OD 9.00 SATIŠiljakovina I.dio:Lučani,Ivana Šabana. p. Jura  
Šiljakovina II.dio:Bukovići,Fiketi,Bratušeki,Matkovići. župnik
10.01.2021. NEDJELJA OD 13.30 SATIPodvornica i Velika Buna Grđani., p. Jura
Barbarići Kravarski. župnik,
11.01.2021. PONEDJELJAK OD 9.00 SATIKozjača: početak Vukašinski breg,., p. Jura . Ručak: Šiljakovina III.dio:J.Kovačića,F.O. Selje i F.Gašparca. župnik
12.01.2021. UTORAK OD 9.00 SATIGornji Hruševec (Milatovići, Brezovci, Kostadini, Godinići, Grebenci i Klasnići)., Župnik Ručak:
Novo Brdo. p. Jura k, Ručak:
6.1.2021. SRIJEDA OD 14.00. SATI– Čakanec (Pejaki). – župnik  
7.1.2021. ČETVRTAK OD 9.00 SATI  Velikogorička cesta (od Benšića),Barbarička cesta,Pustike            popodne:Gornji Vukojevec. župnik Mala Buna (Vukomerička,Bačurinova,Mikulinova, Turopoljska,Malobunska i Ekonomija). – p. Jura,
8.1.2021. PETAK OD 9.00 SATIKravarsko I. dio: od Povoljnjaka, Cekovići, Kolarci, Zagorci, Velikogorička cesta, Trg S. Radića-lijeva strana. p. Jura  Kravarsko II.dio:Gajevo, Domitrovići,Trg S.Radića-desna strana. Žitkovčica i Lovrići Župnik.
09.01.2021. SUBOTA OD 9.00 SATIŠiljakovina I.dio:Lučani,Ivana Šabana. p. Jura –  Šiljakovina II.dio:Bukovići,Fiketi,Bratušeki,Matkovići. župnik
10.01.2021. NEDJELJA OD 13.30 SATI Podvornica i Velika Buna Grđani., p. Jura – Barbarići Kravarski. župnik,
11.01.2021. PONEDJELJAK OD 9.00 SATIKozjača: početak Vukašinski breg,., p. Jura . Ručak: Šiljakovina III.dio:J.Kovačića,F.O. Selje i F.Gašparca. župnik
          12.01.2021. UTORAK OD 9.00 SATIGornji Hruševec (Milatovići, Brezovci, Kostadini, Godinići, Grebenci i Klasnići)., Župni Ručak: Novo Brdo. p. Jura k, Ručak:

RASPORED SVETE MISE

Svete mise kroz tjedan
DanNakane  
NEDJELJA 3. SIJEĆANJ, 2021.II. nedjelja po Božiću  8.00  D. HRUŠEVEC –Ivan, Stjepan, Stjepan Panižić, Katarina i Franjo Vlahovec  
9.30  ŠILJAKOVINA – Ignac Kovačić, Grđan Katarina i Stjepan, Ivan i Danijela Rak VELIKA BUNA – Barbara, Stjepan, Ruža i Stjepan Đurašin, Milka i Ivan Filipović
11.00V. BUNA – PRO POPULO KOZJAČA –
PONEDJELJAK 4. siječanj, 2021.Anđela Folinjska7:45  + Mirko Šestak  
UTORAK 5. siječanj, 2021.Eduard18:00+ Tomo, Mara, Ivan Huzjak i za zdravlje jedne osobe ¨ KLANJANJE
SRIJEDA 6. siječanj, 2021.SVETKOVINA BOGOJAVLJANJE8:00 KOZJAČA  
9:30ŠILJAKOVINA – Ladisklav, Katarina, Juraj, Josip i Franjo Rak, Juraj Kovačić, Ivan, Bara, Franjo Zlodi V. BUNA – Zlatica Matković, god.
11:00KRAVARSKO – PRO POPULO D. HRUŠEVEC – Ana i Ivan Skrbin, ob. Skrbin, Ivan Tačković, ob. Tačković, iz ob. Perekovac, Panižić, Cavrić, Čačić i za duše u čistilištu  
ČETVRTAK 7. siječanj, 2021.Sv.Rajmund Penjafortski7:45+ na čast Bezgrešnom Srcu marijinom za blagoslov obitelji  
PETAK 8. siječanj, 2021.  Teofil7:45  + Franjo Lukinić
SUBOTA 9. siječanj, 2021.  Hadrijan7:45 KUMULATIVNA
  
NEDJELJA 10. siječanj, 2021.  BLAGDAN Krštenje Gospodnje8.00D. HRUŠEVEC –
9.30 ŠILJAKOVINA – Pavao Kušević, Mario Šaban, Jana, Janko i Janko Šaban V. BUNA – Marija Đurašin god., Alojz Đurašin i iz ob. Đurašin, Đuro i Marija Mikulin god., Stjepan Mikulin, Josip Povoljnjak i Stjepan Lovrić  
  11.00KRAVARSKO – PRO POPULO KOZJAČA –

Postavite komentar