Još nema komentara

Betlehemska noć klanjanja

Noć prije Badnjaka u župnoj crkvi priređujemo “Betlehemsku noć klanjanja” s početkom u 18:00 sati i završetkom mise zornice u 5:45.

Bog je došao među nas da bi nam bio sasvim blizu i po svom utjelovljenju sjedinio se sa našim čovještvom. Ovu noć klanjanja želimo biti blizu s Njime, kao što su bili Marija, Josip, pastiri, Mudraci, da mu se poklonimo i da mu kao dar darujemo sebe, svoje živote, a za uzvrat On sam želi darovati sebe samog.

Tu noć klanjanja posvetit ćemo na nakanu za prestanak širenja pandemije Korona virusa, za ozdravljenje svih oboljelih i za sve medicinske djelatnike koji čine veliku žrtvu za mnoge bolesnike.

Kroz čitavo vrijeme imat ćete mogućnost za sakrament ispovijedi, razgovora sa svećenikom, uz molitvu, pjesmu, slavljenje.

“Blizu je već Gospodin, dođite, poklonimo se!”

Postavite komentar