Još nema komentara

Deset Božjih zapovijedi

Prije više od 3200 godina Mojsije je od Boga primio deset zapovijedi. One su aktualne u svako vrijeme. „Tko se drži zapovijedi, čuva život svoj, a tko ne pazi na putove svoje, umire“, riječi su Salomona (Izr 19,16). Dalje kaže Biblija: „Blaženi oni kojih je put neokaljan, koji hode po zakonu Jahvinu! Blaženi oni koji čuvaju propise Njegove, čitavim srcem Njega traže; koji ne čine bezakonje, već hode putovima Njegovim.“ (Ps 119(118), 1-3)

Pridržava li se današnji čovjek Božjih zapovijedi ili ih ignorira poput znakova ograničenja brzine na cestama kojih se drže još samo polaznici auto-škola? Deset Božjih zapovijedi naučili smo još kao djeca na vjeronauku. Riječi tih zapovijedi izrekao je sam Bog Mojsiju i svemu narodu Izraela kako stoji u Bibliji (Izl 20, 2-17; Pnz 5, 6-21):

Ja sam Gospod, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. Nemoj imati drugih bogova uz mene.

Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Gospod, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca – onih koji me mrze – na djeci do trećeg i četvrtog koljena, a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovjedi.

Ne uzimaj uzalud imena Gospoda, Boga svoga, jer Gospod ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo.

Sjeti se da svetkuješ dan subotnji. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. A sedmoga je dana subota, počinak posvećen Jahvi, Bogu tvojemu. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti došljak koji se nađe unutar tvojih vrata. Ta i Jahve je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga je dana počinuo. Stoga je Jahve blagoslovio i posvetio dan subotnji.

Poštuj oca svoga i majku svoju, da imadneš dug život na zemlji koju ti dâ Jahve, Bog tvoj.

Ne ubij!

Ne učini preljuba!

Ne ukradi!

Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga!

Ne poželi kuće bližnjega svoga! Ne poželi žene bližnjega svoga; ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvoga!

Bog svoj zakon daje i traži njegovo vršenje na temelju djela izbavljenja Izraela iz ropstva. Kako je nas zadužio? Po jednom drugom izbavljenju, onom od grijeha, kad je sam sebe u Sinu prinio za žrtvu za naš spas. Dakle, i mi smo obveznici zakona, a punina zakona je ljubav, kako je to objavio Sin: „Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.“ (Mt 22, 37-40)

Idolopoklonstva; kletve i hule; nepoštivanje dana Gospodnjeg; nebriga za ostarjele; govor mržnje i abortus; nečistoća i „sloboda“ tijela; uskraćivanje plaće radniku; laži i krivokletstva; preljubi i rastave; krađe, jal i zavist. Sve od navedenoga postalo je gotovo normalnom pojavom našega doba.

Ovako jureći cestom života, čovječe, kamo ćeš dospjeti?

Autor: Biserka Kolarec

Postavite komentar