Još nema komentara

Zahvala za akciju “Dajmo im dom”

Sve župljane obavještavamo da je promijenjen dan dežurstva u župnom Caritasu, od sada će to biti svaki petak od 17:00 – 18:00 sati u prostorijama župnog Caritasa Kravarsko koje se nalazi kod Pastoralnog centra “Stjepan Povoljnjak”. Ujedno župni Caritas moli da tko može da donese prehrambene namirnice.

Postavite komentar