Još nema komentara

Prva sveta Pričest

U našoj župi 5. srpnja, u nedjlju, 31 djece primilo je Prvu svetu Pričest. Po prvi puta su pristupili dvaju sakramentima, svetoj ispovjedi i svetoj euharistiji. U katehizaciji djece za Prvu svetu Pričest svoj trud uložile su vjeroučiteljice Sanja Milković i Antonija Kušanić.

Djeca su radosnog srca uz pjesmu proslavila za njih veliko slavlje. Molimo i dalje za njih i njihove roditelje da ostanu na putu vjere te da vrlo rado pristupaju k stolu Gospodnjem.

Fotografije roditelji prvopričesnika mogu podići u sakristiji, u župnoj crkvi.

Postavite komentar