Još nema komentara

XIV NKG – A (Zah 9,9-10; Ps 145,1-2.8-9.10-11.13cd-14; Rim 8,9.11-13; Mt 11,25-30)

Povijest Izraelskog naroda u mnogu čemu može biti slika mnogih današnjih naroda. Njihova domovina i sami vladari bili su pod neprestanom opsadom drugih naroda i pod njihovom vlašću. Izraelski narod je stoga neprestano vapio za spasiteljem, poštenim i pravednim kraljem koji će ih osloboditi tiranije tuđih vladara. Proroci u Izraelu koji su živjeli u razdoblju između 6. i 5. st. pr. Kr., među njima je bio i prorok Zaharija, navijestio je Božju poruku o dolasku pravednog kralja, koji će svojom blagošću i poniznošću uspostaviti kraljevstvo mira.

Danas smo svjedoci mnogih previranja i ratova, posebice na Bliskom istoku, gdje pojedini narodi proživljavaju iznova sve strahote mržnje pojedinaca i skupina ljudi.

Možemo li danas govoriti nakon dvije tisuće godina o kraljevstvu mira koje nam je donio sam Krist Gospodin? Mnogi bi mogli reći kako Isusov govor o dolasku kraljevstva Božjega, nije se ostvario, niti će se u doglednoj budućnosti ostvariti.

Je li zaista tome tako i da li poruka evanđelja koju je Isus navijestio ne ostvaruje se ni nakon dva tisućljeća?

Zaista, mogli bi smo lako reći da nakon Isusove smrti i uskrsnuća, svijet nije doživio preobrazbu, mir i sigurnost, jer neprestano su se kroz sve vjekove vodili sukobi i ratovi između civilizacija, različitih kultura, religija, ideologije, svjetonazora.

Na koji način su se onda na Isusu Kristu ostvarile prorokove riječi: Tvoj kralj se evo tebi vraća, pravičan je i pobjedonosan, krotak jaše na magarcu… On će navijestiti mir narodima.

Odgovor pronalazimo u Isusovim riječima: Slavim te Oče, Gospodaru, neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima.

    Otajstvo kraljevstva Božjega, kraljevstvo mira sakriveno je moćnicima ovoga svijeta. Oni žele ostvariti mir i vlast silom i oružjem. Oni su zahvaćeni duhom ovoga svijeta. Sveti Pavao govori da takvi ljude žive i djeluju po tijelu, to jest njihova djela nisu prožeta Kristovim Duhom. Čovjek koji postane duhovno slijep i duhovno gluh za Božji glas, svoju egzistenciju svodi samo na imanentnu stvarnost, na ovozemaljsko, na materijalno. Odsječen je od transcendencije, Duha Božjega, od svoje osobnosti i života. Udaljio se od svega što život čini fascinantnim, lijepim i dobrim.

Ljepota života može se ostvariti jedino po Duhu Božjem. Čovjek koji živi u jednostavnosti, poniznosti i blagosti približuje se otajstvu kraljevstva Božjega.

  Svatko od nas najprije treba postati malen, ponizan i blag, siromah Evanđelja. Tek tada Duh Kristov će nam otvoriti pogled prema punini života koja je skrivena u Bogu Ocu. Blagovijest kraljevstva Božjega pristupačna je samo onima koji prihvaćaju da žive u duhu Evanđelja. Kraljevstvo mira koje je Isus navijestio nije neka utopija, nego stvarnost koja se ostvaruje ponajprije u čovjeku, u njegovom srcu. Ne možemo naviještati i graditi društveni mir ako je naše srce razlomljeno na tisuće dijelova i svoj život usklađujemo po duhu ovoga svijeta.

       Isus je poručio svojim učenicima da uzmu njegov jaram, tj. ljubav križa, te da uče od njega, koji je blaga i ponizna srca. Jedino Kristova blagost, poniznost i ljubav mogu konačno uzdići čovjeka iznad nasilja i potlačenosti. Isus nas poziva u svoju školu blagosti i poniznosti i već sada mnogi kršćani diljem svijeta žive po Duhu Kristovom te oko sebe izgrađuju kraljevstvo mira, oni su na sebe preuzeli tu obvezu Kristove škole i tako postali svjetionici koji svjedoče da je već sada Kraljevstvo Božje prisutnu među nama i ako ne još u svoj svojoj puni.         

Mogu li ja poput tolikih mladića i djevojaka, muževa i žena, preuzeti na sebe jaram Kristov, ljubav križa? Ako smatraš da je to za tebe preteško, da je to opterećenje za tvoj život, pored svih onih obveza koje imaš u obitelji, na poslu, u školi. Imaj povjerenja u Isusove riječi kada kaže: „Moj je jaram sladak i teret lak.“ No, i onda kada osjetiš umor i ponestane ti snage te se osjetiš bespomoćnim. Upravo u tim trenucima kada nigdje ne možeš pronaći utjehu i mir, Krist ti govori: „Dođi k meni, ti koji si izmoren i opterećen i ja ću ti dati gdje će se odmoriti tvoje srce, dat ću ti novu snagu, ljubav kojom ćeš ostvariti ljepotu života.“

vlč. Siniša Blatarić

Postavite komentar