Još nema komentara

Traži se

Na ulazu u gotovo svaku trgovinu stoji natpis: „Traži se djelatnik/djelatnica  … ” Nedavno sam sličan natpis vidjela istaknut kod ulaza u samostanu sestara Klanjateljica Krvi Kristove u Zagrebu, na Tuškancu. Pogledala sam ovlaš. Aha, traže električara. Potom sam pročitala pažljivije. Tekst je sastavila jedna od sestara, druga mi je dopustila da ga slikam:

TRAŽI SE

Jedan električar, da omogući SPOJ među ljudima.

Jedan umjetnik, da nacrta OSMIJEH na lice.

Jedan vrtlar, da zasadi LIJEPE MISLI.

Jedan optičar, da promijeni POGLED na svijet.

Jedan zidar, da izgradi MOST mira i prijateljstva.

I jedan matematičar,

da nas nauči RAČUNATI JEDNE NA DRUGE.

Lijepo je to sestra izrekla. Ja sam matematičar, Bože, računaj na mene!

No, mnoga zvanja nisu navedena pa bi se popis mogao nastaviti. Traži se:

Jedan trgovac, da ponudi PRAVE VRIJEDNOSTI.

Jedna kućanica, da uvede RED u svijet.

Jedan odvjetnik, da brani PRAVDU I ISTINU.

Jedan poljoprivrednik, da nas nauči raditi za DOBRO sviju.

Jedan svećenik, da vodi SVOJIM PRIMJEROM.

Jedan kuhar, da okrijepi TIJELO pravom hranom.

Jedan ekonomist, da izjednači raspored ZAJEDNIČKIH DOBARA.

Jedan liječnik, da spriječi širenje ZARAZE SEBIČNOSTI.

Jedan vozač, da poveže DALJINOM razdvojene.

Jedan vladar, da služi MUDRO I ODGOVORNO pred Bogom.

Molimo Boga od koga je svaki dobar i valjan dar da nam udijeli vrijednih ljudi svih zvanja.

Autor: Biserka Kolarec

Postavite komentar