Još nema komentara

Edukacija menadžmenta volontera

Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis i Volonterski centar Kupa koji djeluje u sklopu LAG-a u subotu 06.06.2020 u Karavarskom su održali izobrazbu na temu Menadžmenta volontera. Općina Kravarsko, inače član LAG-a Vallis Colapis, partner je na LAG-ovom projektu „Volontiram, mijenjam zajednicu!“ kojeg financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (uz Općine Pisarovinu, Krašić i Žakanje). Istog su dana održane i izobrazba o Potvrdi o kompetencijama stečenim volontiranjem, kao i sastanak neformalne mreže koordinatora volontera.

Edukacije za Menadžment volontera obuhvatile su upoznavanje s pojmovima volontiranja, volontera i organizatora volontiranja. Kroz rad u grupama sudionici su osvijestili koliko su i na koji način do sada bili uključeni u volonterske aktivnosti. Nadalje, kroz prezentaciju i rad u grupama, sudionici su upoznati sa sljedećim temama:

  •  Na koji način uključiti volontere
  •  Kako izraditi opis aktivnosti volontera
  •  Tko je i što radi koordinator volontera
  •  Koji dokumenti su potrebni pri angažiranju volontera
  •  Kako napisati volontersku poziciju
  •  Kako pripremiti volontera za volonterski angažman
  •  Kako provoditi superviziju volontera
  •  Nagrađivanje volontera
  • Procjena uspješnosti volontera

Aktivnosti u sklopu projekta „Volontiram, mijenjam zajednicu!“ u Kravarskom se, ukoliko epidemiološka situacija dozvoli, nastavljaju ujesen, kad bi LAG i Volonterski centar Kupa trebali održati radionice na temu volonterstva za učenike viših razreda Osnovne škole Slavka Kolara.

Postavite komentar