Još nema komentara

Kakav je Bog?

Bog je Bog Stvoritelj. Po Bogu se rađamo, po Njemu živimo. On je ocean u koji je uronjena kap našeg  bića. Kako Ga možemo biti žedni? Može li riba u moru biti žedna? Okružuje nas poput zraka koji udišemo. Sveprisutan, a nismo Ga svjesni. Odakle ta sljepoća? Od Boga smo odijeljeni po prvom grijehu Adama i Eve. Njihovim progonstvom i mi smo prognani, no Bog nas ne napušta, poseže za nama, spašava nas.

Bog je Bog Spasitelj, Bog koji visi na križu, vječni Svećenik. Objavio nam se u Sinu koji je uzeo na se našu sudbinu i predao se na smrt da poništi naše grijehe. Obilježje Božje biti je beskrajna ljubav prema nama.

Bog je Bog Posvetitelj. Vazda je s nama po svom Duhu kojega primismo da nam pomogne Njega spoznati i dostojno hvaliti.

Bog je ljubav. Ljubi nas, malene.

Bog je milosrdan. Ne spominje se naših slabosti.

Bog je velik. Ne nameće nam svoju veličinu.

Bog je svemoćan. Ne poseže za dokazima svoje moći.

Bog je jedini Bog. Čitav je svemir u Njegovoj ruci. Nama daje potpunu slobodu.

Bog je kralj kraljeva i vladar vladara. Njegova je vladavina služenje.

Kako izreći Tebe, Bože?

… Ušuti, čovječe! Svome se Bogu smjerno pokloni. …

Autor: Biserka Kolarec

Postavite komentar