Još nema komentara

Slavlje sakramenta Prve svete pričesti i Svete potvrde u župi

Nakon što su slavlja sakramenta bila odgođena na neko vrijeme zbog epidemije korona virusa COVID-19 i donesenih određenih epidemioloških mjera. S obzirom na sve povoljniju situaciju i popuštanja istih donesenih mjera, ponovno se mogu održavati slavlja sakramenta.

U dogovoru sa roditeljima prvopričesnika, dogovoreno je da u našoj župi slavlje Prve svete pričesti bude 5. srpnja. S toga će prvopričesnici započeti i svoju katehetsku pripremu počevši od 2. lipnja, s početkom u 18:00 sati u župnoj crkvi.

Sisački biskup Vlado Košić dao je mogućnost da se slavlje Svete potvrde u našoj župi održi 4. listopada, u koliko se roditelji i krizmanici izjasne potvrdno. Krizmanici bi tada svoju katehetsku pripremu započeli u mjesecu rujnu.

Uključimo u svoje molitve kao župna zajednica, sve njih kako bi se istinski djeca pripremila za ta slavlja sakramenta, kao i njihove roditelje i kumove. Pouzdavajući se u Gospodina, molimo da on izljeva svog Svetog Duha u naša srca.

Postavite komentar