Još nema komentara

Majci Riječi

Marijo majko riječi,

Nahrani našu riječ

Onim što si sama čula

I što si sačuvala i razmišljala

U svom sedam puta probodenom srcu.

Marijo majko riječi,

Nauči nas svoju djecu,

Svoju crkvu slušati riječ,

Nauči nas poslušati

Nauči nas govoriti novim jezikom

Kao kad je ono duh sišao,

Oslobođenu riječ koju svi razumiju

Preko svih granica, ograda i ponora.

Marijo majko riječi,

Nauči nas blizinu Božjeg kraljevstva,

Domišljato naviještati i nositi.

Nauči nas govoriti poput majke

Koja razgovara sa svojim djetetom,

Nauči nas govoriti poput majke

Koja govori svojoj djeci,

A ona je slušaju napeto

S najvećom pažnjom.

Marijo majko riječi,

Nauči nas govoriti

Riječ o Božjem kraljevstvu

Zanosom proroka.

Marijo majko riječi,

Nauči nas prenositi nadu,

Najsiromašnijima od siromašnih

Koji više nemaju nade.

Nauči nas reći riječ

Onima koji ostaše bez riječi

I koji su otupili na riječi.

Nauči nas govoriti željnima mudrosti

I mudrima koji postaše umišljeni.

Marijo majko riječi

Daj da naša riječ bude odlučna i zahtjevana.

Marijo majko riječi,

Nauči nas govoriti

Dalekima i bliskima,

Zapostavljenima i potlačenima.

Nauči nas o blizini Božjeg kraljevstva,

Govoriti tako zanosno

Da naša riječ izaziva divljenje

Da budi radoznalost.

Marijo majko riječi,

Nauči nas riječ koja je kod Boga bila u početku.

Nauči nas tu prariječ iznijeti na vidjelo

I pokazati svu njezinu moć,

Sve njezine boje,

Svu njezinu bliskost.

O Marijo, majko riječi. Amen.

(Wilhel Willms)

Postavite komentar